Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2015 Инклузија у предшколској установи и основној школи

Шеста међународна научна конференција 

»Инклузија у предшколској установи и основној школи«

Изазови унапређивања политике и праксе инклузивног образовања

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, Словенија

Датум и место одржавања:

12. јун 2015. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Николета Гутвајн

Секретари:

др Милан Станчић и мр Јелена Станишић


КЊИГА РЕЗИМЕА
ПРОГРАМ (срб)
ПРОГРАМ (eng)
ПОСТЕР

Институт за педагошка истраживања, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум и Филозофски факултет Универзитета у Љубљани организовали су VI међународну научну конференцију „Инклузија у предшколској установи и основној школи“ под називом Изазови унапређивања политике и праксе инклузивног образовања. Конференција је одржана 12. јуна у Сремској Митровици. 

Реформе образовања током претходних деценија руковођене су настојањима да се обезбеди квалитетно образовање за све. Како би се ова идеја заиста остварила, неопходно је одлуке, које се тичу јавних политика, засновати на увидима до којих се дошло кроз брижљиво истраживање различитих проблема у области инклузивног образовања. Ови увиди могу бити веома значајни за васпитаче, наставнике и стручне сараднике како у сагледавању процеса и резултата имплементације инклузивног образовања, тако и у добијању идеја за даље развијање инклузивне праксе у предшколским установама и школама. Имајући то на уму, циљ конференције био је да се сагледају актуелни проблеми у инклузивном образовању и њихово значење за унапређивање јавних политика и праксе инклузивног образовања у Србији. 

У складу са циљем конференције саопштења учесника конференције била су груписана у три тематске области: (а) Перспективе васпитача, наставника стручних сарадника и родитеља о имплементацији инклузивног образовања: ставови и компетенције; (б) Методички приступи и ефективне стратегије рада у инклузивној школској и предшколској пракси; (в) Актулени проблеми у остваривању инклузије и потребе за додатном подршком у пракси. 

Уводна саопштења на конференцији имале су др Николета Гутвајн са Института за педагошка истраживања, др Марта Дедај и др Слађана Милнековић са Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, др Вера Рајовић са Филозофског факултета у Београду, др Тина Штембергер и др Соња Чотар-Конрад са Педагошког факултета у Копару. 

На конференцији је било укупно 55 саопштења, 77 учесника из земље и 14 учесника из иностранства. Посебан квалитет Конференције представља то што је она на једном месту окупила значајан број истраживача у области образовања из земље и иностранства (Финска, Грчка, Русија, САД, Пољска, Македонија, Словенија и Црна Гора), као и практичара (васпитача, учитеља и стручних сарадника). На тај начин, кроз сарадњу истраживача и практичара у области образовања, очекујемо да ће Конференција допринети да се резултати научних истраживања употребе за конципирање промена у јавним политикама које се односе на инклизивно образовање, али и у пракси инклузивног васпитања и образовања у предшколским установама и основним школама. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије акредитовао је Конференцију као облик стручног усавршавања запослених у образовању. 

Захваљујемо се истраживачима, васпитачима, учитељима, наставницима и стручним сарадницима који су представили резултате својих истраживања и примере добре праксе и указали на педагошке импликације за унапређивање политике и праксе инклузивног образовања.