Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Истраживачки рад ученика ─ подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави

Семинар "Истраживачки рад ученика ─ подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави" (серија Тролист: развијање ​иницијативе, сарадње, стваралаштва), каталошки број: 459, један је од два семинара у циклусу Тролист, који је у Институту за педагошка истраживања развијен као приступ за подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва ученика. Циљ овог семинара је развијање компетенција наставника у организовању истраживачког рада ученика у настави свих предмета. Истраживачки рад мотивише ученике и има високу креативну и сазнајну вредност – обједињује дивергентно, логичко и критичко мишљење. Дивергентне идеје током постављања истраживачког питања и грађења различитих претпоставки о могућим решењима употпуњује критичко мишљење кроз све облике проверавања и доказивања. Посебна пажња усмерена је на постављање истраживачког питања и претпоставке, логику редоследа корака у процесу истраживања, као и на значај доказа. Истраживачки рад је сложен задатак отвореног типа који захтева више часова укључујући и домаћи рад ученика.

Истраживање није примерено само старијим узрастима. Семинар је намењен основним и средњим школама свих профила; учитељима и наставницима који раде са различитим узрастима ученика у редовној настави, као и даровитим и ученицима са потешкоћама у развоју. Први дан састоји се из кратког увода у тему, радионице у којој наставници индивидуално и/или у мањим групама формулишу часове у оквиру свог предмета, као и дискусије ради усавршавања појединичаних решења.  Између првог и другог дана семинара наставници реализују планиране часове и бележе запажања. Други дан заказује се када сви обаве задатак:  дискутује се о успесима и проблемима реализације, нарочито до које мере је подстакнута мотивација, дивергентно и критичко мишљење ученика. На крају, наставници анонимно попуњавају кратки упитник о доприносу истраживачког рада у настави.

Учесници имају прилике да се упознају са садржајима: значење и веза између појмова стваралаштво, дивергентно и критичко мишљење,  истраживачки рад – примена у различитим предметима у оквиру различитих типова способности ученика. Користе се примери из истраживања у свету и код нас, дискутује о новим приступима. Рад на часу служи да се наставник опроба у креирању и примени истраживачког рада и да на свом и примеру колега уочи његов значај у процесу учења.

Ауторка и реализатор: др Јасмина Шефер; Реализатор: др Нада Шева

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.