Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

УСАВРШАВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКЕ КОМПЕТЕНТОСТИ: КОМУНИКАЦИЈА СА УЧЕНИЦИМА, КОЛЕГАМА И РОДИТЕЉИМА

(Каталошки број 157)

Општи циљ програма

Општи циљ програма је унапређивање знања, ставова и вештина наставника, васпитача и стручних сарадника у области вербалне и невербалне комуникације, а у функцији развијања сарадничких односа и односа уважавања између свих актера у васпитно-образовном процесу.

Специфични циљеви програма

 1. да се учесници семинара упознају са:

 • принципима и правилима емпатијске и асертивне комуникације

 • значајем који лична уверења имају за међуљудске односе

 • феноменом ирационалних (неконструктивних и десктруктивних) уверења која представљају препреке за квалитетну комуникацију и успешан васпитни рад са децом и младима (претпоставке Рaционално-емоционално-бихејвиоралне теорије и терапије - РЕБТ)

 1. да учесници семинара:

 • усавршавају вештине емпатијске и асертивне комуникације

 • усавршавају вештину активног слушања

Начин рада

 • излагање са примерима ситуација комуникације из различитих контекста

 • преиспитивање личних уверења учесника о важним аспектима комуникације у школском контексту путем рефлексивног дијалога

 • анализом и решавањем примера непријатне комуникације уводе се правила асертивне комуникације и проверава њихово разумевање од стране учесника семинара

 • анализом примера активног и псеудо („као да“) слушања утврђују се разлике између ова два типа слушања и уче правила активног слушања (играње улога; презентација и анализа видео клипова)

Трајање програма: 8 сати (једнодневни)

Аутори и реализатори

др Славица Шевкушић, виши научни сарадник

др Ивана Ђерић, научни сарадник