Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Обука универзитетских наставника

Сарадници Института реализују програм обуке Унапређивање наставничких компетенција на универзитету намењене универзитетским наставницима.
Циљ обуке је унапређивања педагошко-психолошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за реализацију студијских програма.
Циљну групу чине наставници Економског факултета Универзитета у Београду.
Обука се реализује кроз четири тематска блока.
Обрађују се следеће теме:
- Ефикасна комуникација са студентима
- Подстицање заинтересованости студената у настави
- Карактеристике квалитетне наставе
- Сарадничко учење у настави
- Креативно учење
- Пројектна настава
- Оцењивање и примена тестова знања у вредновању рада студената
- Како уче студенти на Економском факултету
У конципирању и реализацији програма обуке учествују следећи сарадници Института: др Душица Малинић (руководилац тима), др Славица Максић, др Миља Вујачић, др Снежана Мирков, др Славица Шевкушић, др Ивана Ђерић, др Наташа Лалић-Вучетић, др Јелена Станишић и др Смиљана Јошић.