ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2019. години

26. и 27. април 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Личност у савременом друштву: образовање, развој, самоспознаја


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

20. мај 2019.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Програмске (ре)форме у образовању и васпитању:
изазови и перспективе

Место одржавања:
Учитељски факултет Универзитета у Београду

11. октобар 2019.


24. међународнa научна конференцијa „Педагошка истраживања и школска пракса

Образовање у функцији модернизације друштва


Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

21. и 22. новембар 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Иновације у психолошкој науци и пракси


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

XXIII  научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса"

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА: ОД ЛИЧНОГ ИСКУСТВА ДО СОЦИЈАЛНИХ ПРАКСИ

 

Организатор:

Институт за педагошка истраживања у Београду,  Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Датум и место одржавања:

23. и 24. новембар 2018. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Владимир Џиновић

Председник
организационог одбора:


мср Сања Грбић
 


ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ЗБОРНИК РАДОВА

Институт за педагошка истраживања у Београду у сарадњи са Институтом за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду организовао је XXIII научну конференцију националног значаја са међународним учешћем „Педагошка истраживања и школска пракса“ - Квалитативна истраживања у друштвеним наукама: од личног искуства до социјалних пракси. Конференција je одржана 23. и 24. новембра 2018. године на Филозофском факултету у Београду.

Конференција је имала за циљ да подстакне мултиперспективистичко сагледавање простора између личног и социјалног, искуственог и дискурзивног. Пажња је посебно била усмерена на афирмацију потенцијала квалитативних истраживања да осветле начине на које искуства појединаца бивају обликована доминантним институционалним и социјалним праксама. Конференција је настојала и да додатно афирмише критичку анализу значења и критичку праксу у различитим друштвеним иницијативама, чиме се отвара простор за разоткривање ефеката институционалне моћи на саморазумевање појединаца. Коначно, оријентацијом на посматрање феномена кроз призму историчности, као и сагледавањем дијалошке подлоге субјективности, конференција је указала на алтернативна решења хроничних институционалних и друштвених проблема и на могућности за праксу која би била у служби еманципаторних личнихпромена.

Уводна саопштења на Конференцији имали су проф. др Александар Бауцал (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), проф. др Душан Стојнов (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), проф. др. Гордана Јовановић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду) и доц. др Марјета Менцин-Чеплак (Факултет друштвених наука, Универзитет у Љубљани).

На конференцији је учествовало 57 аутора из Србије и Хрватске, са укупно 27 саопштења.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Председник

др Владимир Џиновић, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Чланови

Др Душан Стојнов, редовни професор
Филозофски факултет Универзитета у Београду

Др Јелена Павловић, виши научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Др Славица Шевкушић, виши научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Др Зора Крњаић, виши научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Др Николета Гутвајн, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Др Ивана Степановић Илић, научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Др Биљана Станковић, доцент
Филозофски факултет Универзитета у Београду

Др Наташа Симић, научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Др Марина Виденовић, научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Председник организационог одбора

мср Сања Грбић, истраживач приправник
Институт за педагошка истраживања, Београд

kval-
kval-
kval-
kval-