ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

9. децембар 2022. године

28. међународна научна конференција

„Педагошка истраживања и школска пракса”
Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

Организатори: Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Педагошки факултет Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација) и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија)
Датум одржавања: 9. децембар 2022.
Место одржавања: Учесници ће благовремено бити обавештени о формату одржавања Конференције (уживо или онлајн).

Детаљно

5-7. октобар 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

„Посвећеност питањима менталног здравља"

У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 5-7. октобар 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мicrosoft Teams платформа

29. - 30. март 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

Детаљно

28. мај 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

XXIII  научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса"

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА: ОД ЛИЧНОГ ИСКУСТВА ДО СОЦИЈАЛНИХ ПРАКСИ

 

Организатор:

Институт за педагошка истраживања у Београду,  Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Датум и место одржавања:

23. и 24. новембар 2018. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Владимир Џиновић

Председник
организационог одбора:


мср Сања Грбић
 


ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ЗБОРНИК РАДОВА

Институт за педагошка истраживања у Београду у сарадњи са Институтом за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду организовао је XXIII научну конференцију националног значаја са међународним учешћем „Педагошка истраживања и школска пракса“ - Квалитативна истраживања у друштвеним наукама: од личног искуства до социјалних пракси. Конференција je одржана 23. и 24. новембра 2018. године на Филозофском факултету у Београду.

Конференција је имала за циљ да подстакне мултиперспективистичко сагледавање простора између личног и социјалног, искуственог и дискурзивног. Пажња је посебно била усмерена на афирмацију потенцијала квалитативних истраживања да осветле начине на које искуства појединаца бивају обликована доминантним институционалним и социјалним праксама. Конференција је настојала и да додатно афирмише критичку анализу значења и критичку праксу у различитим друштвеним иницијативама, чиме се отвара простор за разоткривање ефеката институционалне моћи на саморазумевање појединаца. Коначно, оријентацијом на посматрање феномена кроз призму историчности, као и сагледавањем дијалошке подлоге субјективности, конференција је указала на алтернативна решења хроничних институционалних и друштвених проблема и на могућности за праксу која би била у служби еманципаторних личнихпромена.

Уводна саопштења на Конференцији имали су проф. др Александар Бауцал (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), проф. др Душан Стојнов (Филозофски факултет, Универзитет у Београду), проф. др. Гордана Јовановић (Филозофски факултет, Универзитет у Београду) и доц. др Марјета Менцин-Чеплак (Факултет друштвених наука, Универзитет у Љубљани).

На конференцији је учествовало 57 аутора из Србије и Хрватске, са укупно 27 саопштења.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Председник

др Владимир Џиновић, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Чланови

Др Душан Стојнов, редовни професор
Филозофски факултет Универзитета у Београду

Др Јелена Павловић, виши научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Др Славица Шевкушић, виши научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Др Зора Крњаић, виши научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Др Николета Гутвајн, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Др Ивана Степановић Илић, научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Др Биљана Станковић, доцент
Филозофски факултет Универзитета у Београду

Др Наташа Симић, научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Др Марина Виденовић, научни сарадник
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Председник организационог одбора

мср Сања Грбић, истраживач приправник
Институт за педагошка истраживања, Београд

kval-
kval-
kval-
kval-