ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

9. децембар 2022. године

28. међународна научна конференција

„Педагошка истраживања и школска пракса”
Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

Организатори: Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Педагошки факултет Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација) и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија)
Датум одржавања: 9. децембар 2022.
Место одржавања: Учесници ће благовремено бити обавештени о формату одржавања Конференције (уживо или онлајн).

Детаљно

5-7. октобар 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

„Посвећеност питањима менталног здравља"

У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 5-7. октобар 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мicrosoft Teams платформа

29. - 30. март 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

Детаљно

28. мај 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија) у суорганизацији са Педагошким факултетом Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошким факултетом Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација) и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија) организује:

XXVIII међународну научну конференцију

Педагошка истраживања и школска пракса”

Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

9. децембар 2022. године, Београд

Циљ конференције

Образовни системи, односно образовне заједнице широм света прилагођавају се честим променама које условљавају бројни фактори на националном и глобалном нивоу. Очекује се да образовни системи ефикасно и брзо одговоре на захтеве савременог друштва чије су основне вредности засноване на примењивости знања, активном односу према професионалном и личном развоју појединца и концепту целоживотног учења. Такође, образовне заједнице би требало да имају проактивну улогу у процесу унапређивања друштва у целини. Стога, циљ конференције јесте да се размотре различита питања и различити проблеми који се тичу образовања у савременим условима живота и рада, посебно у контексту убрзаног развоја информационо-комуникационих технологија, као и да се укаже на потребе свих актера савремених образовних заједница и на изазове са којима се они суочавају.

Тематски оквир Конференције

1. Професионални развој и компетенције запослених у образовању

2. Личност ученика и њихове образовне потребе

3. Савремени приступи учењу и подучавању

4. Сарадња различитих актера у савременој образовној заједници

Радни језици на Конференцији су српски и енглески језик.

Документи за преузимање: