ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

V научни скуп 
Педагошка истраживања и школска пракса

Знање и курикулум

Организатор:

Институт за педагошка истраживања.

Датум и место одржавања:

12. децембар 2003., Београд

Председник програмског одбора:

Др Слободанка Милановић-Наход

Секретар:

Мр Николета Милошевић

У оквиру пројекта „Васпитање и образовање за изазове демократског друштва“ Институт за педагошка истраживања организовао је Vнаучни скуп „Педагошка истраживања и школска пракса“ са темом „Знање и курикулум“. На скупу су били разматрани актуелни проблеми везани за образовну теорију и праксу:

  1. Планирање курикулума

-          Циљеви и планирање образовања у школи која се реформише

-          Врсте знања, избор знања и структурисање образовних садржаја

-          Начин подучавања и учења у процесу наставе

 

  1. Знање и развој мишљења у настави

-          Врсте знања и мишљења

-          Опште или доменом одређене вештине мишљења

-          Врсте знања и развијање интелектуалних и креативних потенцијала

-          Развијање социјалне и емоционалне компетентности у настави

 

  1. Вредновање знања

-          Начини праћења и вредновања процеса и ефеката стицања знања

-          Стандарди у вредновању знања

-          Ученици као процењивачи сопственог знања и знања наставника