ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

29. - 30. март 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

Детаљно

28. мај 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

2006. TIMSS 2003 у Србији

VIII научни скуп 
Педагошка истраживања и школска пракса

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ – ТIMSS 2003

Организатор:

Институт за педагошка истраживања
под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије.
Датум и место одржавања: 17. јануар 2006., Београд
Председник програмског одбора: Др Слободанка Милановић-Наход
Секретар: Рајка Студен

На конференцији међународног значаја присуствовало је преко 150 учесника из Србије и региона. Конференција је окупила велики број наставника, стручних сарадника и директора школа из Србије које су биле укључене у  ТIMSS  истраживање. Значај конференције потврдило је и присуство представника Министарства просвете и спорта Републике Србије, школских управа, универзитета, струковних удружења и научних института. Гости конференције били су представници из Словеније, Босне и Херцеговине и Македоније који су представили резултате истраживања обављених у њиховим земљама. Хетерогена структура учесника омогућила је сагледавање резултата из различитих перспектива и размену регионалних искустава у оквиру ТIMSS истраживања.

Највећа пажња на скупу била је посвећена резултатима истраживања, као и отвореним питањима која су у вези са овом проблематиком. Темељно је представљена концепција ТIMSS 2003  истраживања и истакнут је његов значај са аспекта поређења образовних система различитих земаља и утврђивања трендова промена у ефикасности образовања једне земље сваке четврте године. Истакнута је и функционалност резултата овог истраживања у оним земљама у којима оно траје већ десет година.