ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

29. - 30. март 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

Детаљно

28. мај 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

XI научни скуп
Педагошка истраживања и школска пракса

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања

Датум и место одржавања:

6-7. март 2008., Београд

Председник програмског одбора:

Проф. др Душан Стојнов

Генерални секретар:

Владимир Џиновић

Секретари:

Мр Славица Шевкушић
Јелена Павловић
Мр Љиљана Лазаревић

 
Kvalitativna istrazivanjaОсновни циљеви скупа били су популаризација квалитативних истраживања у домаћој научној, пре свега психолошкој и педагошкој, јавности и размена истраживачких искустава са ауторима из иностранства. Наиме, у домаћој научноистраживачкој традицији квалитативне методе и технике у друштвеним наукама недовољно су заступљене и поред изузетних могућности, које пружају истраживачима образовања, наставницима и стручним сарадницима за боље разумевање најзначајнијих појава и проблема у савременој школи. У том смислу, колеге учесници из Велике Британије, Италије, Румуније и Словеније су пружиле подстицај и нове идеје истраживачима у Србији за примену квалитативних истраживања у образовању и васпитању, али су имале и прилику да стекну увид у домаћа истраживачка искуства.
 
Посебно би требало истаћи запажено излагање истакнуте ауторке Вивијен Бер, са Универзитета у Хадерсфилду, једног од најзначајнијих представника социјалног конструкционизма, која је нагласила присуство „андроцентризма“ у психолошким истраживањима и јачање квалитативних приступа, као пракси које доводе у питање „мушку науку“.

Сарадници Института за педагошка истраживања имали су значајно место у излагањима на конференцији, што показује да Институт представља једну од најреспектабилнијих установа за квалитативна социјална истраживања у Србији.

 

Dokumenti:
Preuzmite ovu datoteku (Knjiga-rezimea-za-konferenciju-Kvalitativna-istrazivanja.pdf)Књига резимеа[ ]364 kB