ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

29. - 30. март 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

Детаљно

28. мај 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

МОБИЛНОСТ И ОДЛАЗАК СТРУЧЊАКА: ЛИЧНИ И ДРУШТВЕНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

Организатор:  НВО Група 484,
Институт за педагошка истраживања,
Београдски фонд за политичку изузетност
Датум и место одржавања: 26. новембар 2010., Палата Србије, Београд
Председник програмског одбора: Др Нада Половина
Секретари: Мр Јелена Павловић и мр Владимир Џиновић

Група 484, Институт за педагошка истраживања и Београдски фонд за политичку изузетност организовали су регионалну научну конференцију Мобилност и одлазак стручњака: лични и друштвени добици и губици. Циљ конференције био је да се допринесе развијању  политика и програма "прилива мозгова". На конференцији је учествовало 106 представника министарстава, државних ин ституција, амбасада, научне заједнице, стручне дијаспоре, међународних организација, организација цивилног друштва и медија.

Програмски одбор конференције чинили су др Нада Половина, Институт за педагошка истраживања, мр Тања Павлов, Група 484, проф. др Перпарим Кабо, Универзитет Луараси, Албанија, проф. др Ламија Тановић, Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина, проф. др Милош Бешић, Универзитет у Подгорици, Црна Гора, др Верица Јанеска, Економски институт, Македонија, проф. др Мирјана Мороквашић-Милер, Институт друштвених наука, Универзитет у Паризу, Француска, проф. др Владимир Гречић, Институт за међународну политику и привреду, Србија, мр Јелена Предовјевић-Деспић, Институт друштвених наука, Србија.  

Уводна излагања имали су др Нада Драговић, помоћница министра за науку и технолошки развој, проф. др Мирјана Мороквашић-Милер, Универзитет у Паризу, Француска, Соња Лихт, председница Балканског фонфа за политички изузетност, Нејтан Коешал, програмски менаџер Балканског фонда за демократију, Хедвиг Морваи-Хорват, извршна директорка Европског фонда за Балкан и Владимир Петронијевић, директор Групе 484.

Како се са феноменом "одлива мозгова" суочавају земље у региону, представили су Аида Гугу, истраживачица Европског покрета у Албанији, Сара Николић, виша истраживачица Асоцијације алумни центра за интердисциплинарне постдипломске студије, Ненад Копривица, извршни директор Центра за демократију и људска права, Анастас Вангели, истраживач Центра за истраживање и креирање политика из Македоније, као и Тања Павлов, програмска директорка Групе 484. 

Кроз групне дискусије и постер секције, учесници су добили могућност да изнесу своје ставове о теми конференције и на тај начин допринесу закључцима и препорукама скупа.

Конференција је организована у оквиру пројекта Развијање политика "прилива мозгова" на Западном Балкану, који су финансијски подржали Европски фонд за Балкан и Балкански фонд за демократију.

Mobilnost 1Mobilnost 2