ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

29. - 30. март 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

Детаљно

28. мај 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Компаративна анализа система професионалног развоја наставника у Србији и у Словенији


Организатори:  Педагошки институт, Љубљана
Институт за педагошка истраживања, Београд
Датум и место одржавања: 21. 12. 2010., Љубљана
Програмски одбор: Др Мојца Штраус, др Татјана Вонта, Др Славица Шевкушић
 
Научна конференција Професионални развој наставника организована је у оквиру програма билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. На скупу су изложени радови у три тематске целине: (1) системска перспектива професионалног развоја наставника; (2) резултати међународних истраживања ТИМС и ТАЛИС; (3) примери конкретних пракси професионалног развоја наставника. Након поздравних речи организатора, уводно излагање на скупу имао је проф. др Павел Згага на тему Европски изазови професионалног развоја наставника. На конференцији су излагали чланови тимова билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. Поред представника института и универзитета, на конференцији су учествовали и представници Завода за унапређивање васпитања и образовања из Београда, као и Завода за школство из Љубљане.