ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2019. години

26. и 27. април 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Личност у савременом друштву: образовање, развој, самоспознаја


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

20. мај 2019.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Програмске (ре)форме у образовању и васпитању:
изазови и перспективе

Место одржавања:
Учитељски факултет Универзитета у Београду

11. октобар 2019.


24. међународнa научна конференцијa „Педагошка истраживања и школска пракса

Образовање у функцији модернизације друштва


Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

21. и 22. новембар 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Иновације у психолошкој науци и пракси


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Компаративна анализа система професионалног развоја наставника у Србији и у Словенији


Организатори:  Педагошки институт, Љубљана
Институт за педагошка истраживања, Београд
Датум и место одржавања: 21. 12. 2010., Љубљана
Програмски одбор: Др Мојца Штраус, др Татјана Вонта, Др Славица Шевкушић
 
Научна конференција Професионални развој наставника организована је у оквиру програма билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. На скупу су изложени радови у три тематске целине: (1) системска перспектива професионалног развоја наставника; (2) резултати међународних истраживања ТИМС и ТАЛИС; (3) примери конкретних пракси професионалног развоја наставника. Након поздравних речи организатора, уводно излагање на скупу имао је проф. др Павел Згага на тему Европски изазови професионалног развоја наставника. На конференцији су излагали чланови тимова билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. Поред представника института и универзитета, на конференцији су учествовали и представници Завода за унапређивање васпитања и образовања из Београда, као и Завода за школство из Љубљане.