ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2020. години

30. октобар 2020.

25. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ
Рок за пријаву учешћа и достављање резимеа је продужен до 30. јула 2020.
Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

Детаљно

13. - 14. новембар 2020.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА.

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

22. мај 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

28.-29. маја 2020.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ЛИЧНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: ОБРАЗОВАЊЕ, РАЗВОЈ, САМОРЕАЛИЗАЦИЈА

Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Компаративна анализа система професионалног развоја наставника у Србији и у Словенији


Организатори:  Педагошки институт, Љубљана
Институт за педагошка истраживања, Београд
Датум и место одржавања: 21. 12. 2010., Љубљана
Програмски одбор: Др Мојца Штраус, др Татјана Вонта, Др Славица Шевкушић
 
Научна конференција Професионални развој наставника организована је у оквиру програма билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. На скупу су изложени радови у три тематске целине: (1) системска перспектива професионалног развоја наставника; (2) резултати међународних истраживања ТИМС и ТАЛИС; (3) примери конкретних пракси професионалног развоја наставника. Након поздравних речи организатора, уводно излагање на скупу имао је проф. др Павел Згага на тему Европски изазови професионалног развоја наставника. На конференцији су излагали чланови тимова билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. Поред представника института и универзитета, на конференцији су учествовали и представници Завода за унапређивање васпитања и образовања из Београда, као и Завода за школство из Љубљане.