ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

XIII међународна научна конференција
Педагошка истраживања и школска пракси

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

14. мај 2010. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Емилија Лазаревић

Генерални секретар:

мр Рајка Ђевић


У оквиру обележавања 50 година рада Института за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања из Београда у сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање васпитача из Сремске Митровице организовао је XII научну конференцију са међународним учешћем "Педагошка истраживања и школска пракса" Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи.

На конференцији су водећи научници и стручњаци представили теоријска и практична сазнања и искуства у области образовања и васпитања деце са сметњама у развоју.

Конференција је одржана 14. маја 2010. године у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици.
Dokumenti:
Preuzmite ovu datoteku (KNJIGA-REZIMEA-INKLUZIJA_tehnicki-sredjeno.pdf)Kњига резимеа[ ]751 kB