ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2019. години

26. и 27. април 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Личност у савременом друштву: образовање, развој, самоспознаја


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

20. мај 2019.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Програмске (ре)форме у образовању и васпитању:
изазови и перспективе

Место одржавања:
Учитељски факултет Универзитета у Београду

11. октобар 2019.


24. међународнa научна конференцијa „Педагошка истраживања и школска пракса

Образовање у функцији модернизације друштва


Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

21. и 22. новембар 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Иновације у психолошкој науци и пракси


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

XIII међународна научна конференција
Педагошка истраживања и школска пракси

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

14. мај 2010. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Емилија Лазаревић

Генерални секретар:

мр Рајка Ђевић


У оквиру обележавања 50 година рада Института за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања из Београда у сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање васпитача из Сремске Митровице организовао је XII научну конференцију са међународним учешћем "Педагошка истраживања и школска пракса" Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи.

На конференцији су водећи научници и стручњаци представили теоријска и практична сазнања и искуства у области образовања и васпитања деце са сметњама у развоју.

Конференција је одржана 14. маја 2010. године у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици.
Dokumenti:
Preuzmite ovu datoteku (KNJIGA-REZIMEA-INKLUZIJA_tehnicki-sredjeno.pdf)Kњига резимеа[ ]751 kB