ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

29. - 30. март 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

Детаљно

28. мај 2022. године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

6. новембар 2021 године

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Детаљно

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

ИНИЦИЈАТИВА, САРАДЊА И СТВАРАЛАШТВО У

САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

 165 resize
  

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Привредна комора Србије

Датум и место одржавања:

25. и 26. новембар 2011. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Нада Половина

Генерални секретар:

мр Бојана Бодрожа

Секретари:

мр Владимир Џиновић

Владета Милин

мр Душица Малинић

 
Циљ конференције био је да се допринесе теоријском разјашњавању значења појмова иницијатива, сарадња и стваралаштво у школском контексту.

Препознајући значај сарадње између научне заједнице и практичара из школа, део конференције био је посвећен иницирању дијалога између ових заједница. 

Посебно желимо да истакнемо учешће еминентних страних и домаћих стручњака који су одржали пленарна предавања:
 

др Нада Половина

Институт за педагошка истраживања

Иницијатива, сарадња и стваралаштво: језик теорије и језик праксе

(пленарно излагање)

др Јасмина Шефер

Институт за педагошка истраживања

Иницијатива, сарадња и стваралаштво у образовању: ка новој образовној парадигми

(пленарно излагање)

Др Даница Мићановић 

Привредна комора Србије

Иновативност као нови концепт у образовању и предузетништву у Србији

(пленарно излагање)

проф. др Драган Попадић

Универзитет у Београду

Сарадња као васпитно-образовни циљ

(пленарно излагање)

др Ана Алтарас Димитријевић

Универзитет у Београду

Стваралаштво као васпитно-образовни циљ

(пленарно излагање)

мр Раиса Веналаинен

Appraisal Consulting Ky, Финска

What makes the finnish education successful? An analysis of innovations in finnish education system

(пленарно излагање)

How can we track innovativeness in classrooms?

(радионица)

др Давид Фрост

Универзитет у Кембриџу

Велика Британија

Promoting initiative, cooperation and creativity through teacher leadership

(видео презентација)

Др Јелена Врањешевић

Универзитет у Београду

Наставници као лидери: како пробудити џина у себи?

(радионица)

Мери Расман

директор средње школе Америчка школаиз Хага у Холандији

Initiative, cooperation, creativity: It’s the same in all languages

(радионица)