ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2021. години

Mај 2021. године

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Детаљно

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Детаљно

Друга научна конференција са међународним учешћем

ИНКЛИЗИЈА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

24. јун 2011. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Слободанка Гашић Павишић

 

Секретари:

др Николета Гутвајн (генерални секретар)

мр Ивана Ђерић, Светлана Лисинац, Дарко Дражић

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача из Сремске Митровице, организовали су II Конференцију са међународним учешћем Инклузија у предшколској установи и основној школи.

Тема  конференције била је индивидуализација васпитно-образовног рада у инклузивним условима.

ipism2011

Циљ конференције био је приказивање теоријских и емпиријских научних проучавања, размена мишљења, ставова и нових искустава у области предшколског и основношколског васпитања и образовања у инклузивним условима. Конференција је била интердисциплинарног карактера и отворила је могућности за дискусију међу представницима различитих научних дисциплина који се баве проблемима дечијег развоја и образовања, као  и  проблемима инклузивног образовања. Поред научног доприноса, конференција је допринела јаснијем уочавању препрека у спровођењу инклузивног образовања у Србији  и указала на могућности за њихово превазилажење. 

 

ТВ пакет са овогодишње конференције и албум са сликама можете погледати на