ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова у 2019. години

26. и 27. април 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Личност у савременом друштву: образовање, развој, самоспознаја


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

20. мај 2019.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Програмске (ре)форме у образовању и васпитању:
изазови и перспективе

Место одржавања:
Учитељски факултет Универзитета у Београду

11. октобар 2019.


24. међународнa научна конференцијa „Педагошка истраживања и школска пракса

Образовање у функцији модернизације друштва


Суорганизатори: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Детаљно

21. и 22. новембар 2019.


Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

Иновације у психолошкој науци и пракси


Место одржавања: Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа (РУДН), Москва

Друга научна конференција са међународним учешћем

ИНКЛИЗИЈА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

24. јун 2011. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Слободанка Гашић Павишић

 

Секретари:

др Николета Гутвајн (генерални секретар)

мр Ивана Ђерић, Светлана Лисинац, Дарко Дражић

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача из Сремске Митровице, организовали су II Конференцију са међународним учешћем Инклузија у предшколској установи и основној школи.

Тема  конференције била је индивидуализација васпитно-образовног рада у инклузивним условима.

ipism2011

Циљ конференције био је приказивање теоријских и емпиријских научних проучавања, размена мишљења, ставова и нових искустава у области предшколског и основношколског васпитања и образовања у инклузивним условима. Конференција је била интердисциплинарног карактера и отворила је могућности за дискусију међу представницима различитих научних дисциплина који се баве проблемима дечијег развоја и образовања, као  и  проблемима инклузивног образовања. Поред научног доприноса, конференција је допринела јаснијем уочавању препрека у спровођењу инклузивног образовања у Србији  и указала на могућности за њихово превазилажење. 

 

ТВ пакет са овогодишње конференције и албум са сликама можете погледати на