Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2017 TIMSS 2015: резултати и импликације

TIMSS 2015: резултати и импликације

Организатор:

Институт за педагошка истраживања у Београду, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Савез учитеља Републике Србије

Датум и место одржавања:

7. април, 2017. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Милица Марушић Јаблановић

 

Председник организационог одбора:
МА Младен Радуловић

КЊИГА РЕЗИМЕА

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
 

Председник програмског одбора

др Милица Марушић Јаблановић, научни сарадник 
Институт за педагошка истраживања, Београд


Чланови програмског одбора

др Николета Гутвајн, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

МА Ивана Јакшић, истраживач сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

др Слободанка Гашић-Павишић, редовни професор
Институт за педагошка истраживања, Београд

др Сања Благданић, доцент
Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд

мр Дејан Станковић
Центар за образовне политике, Београд

Председник организационог одбора

МА Младен Радуловић, истраживач сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Чланови орагнизационог одбора:

МА Гордана Стоковић
Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд

Марија Максимовић
Савез учитеља Републике Србије, Београд

Конференцију су отворили:


др Николета Гутвајн, директор Института за педагошка истраживања у Београду.
Гордана Косановић, посебни саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
др Данимир Мандић, декан Учитељског факултета Универзитета у Београду
Наташа Николић Гајић, председник Савеза учитеља Републике Србије.

Уводна саопштења на Конференцији имале су Милица Марушић Јаблановић, национални координатор за TIMSS 2015 и Ивана Јакшић, дата менаџер.
На конференцији је представљено 18 саопштења у којима су се аутори бавили различитим резултатима TIMSS 2015 истраживања и њиховим импликацијама за образовне политике и образовну праксу. Поред аутора из Србије, излагали су аутори из Хрватскe, који су представили резултате TIMSS истраживања у њиховој земљи.  На конференцији су саопштени главни налази TIMSS 2015 истраживања, извршена њихова компарација да резултатима претходног циклуса – TIMSS 2011, анализирани чиниоци постигнућа ученика и садржај одговора на нека од отворених питања на тестовима.

С обзиром на то да је конференција била акредитована као вид стручног усавршавања запослених у образовању, на конференцији је присуствовало око 80 учитеља и директора основних школа из различити крајева Србије. Поред предавања, за њих су биле организоване и две радионице на којима су анализаирани задаци из математике и природних наука који су коришћени у истраживању.