Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2019. Образовање у функцији модернизације друштва

obrazovanje u funkciji knjige i keseПозив за учешће на
Међународној научној конференцији

Институт за педагошка истраживања у Београду, Србија
Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви, Русија
Учитељски факултет Универзитета у Београду, Србија

позивају Вас да учествујете на

24. МЕЂУНАРОДНОЈ НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА

11. октобар 2019. - Учитељски факултет Универзитета у Београду, Србија

Књигу у  PDF формату можете преузети овде   ОВДЕ

 

Organizator:

 • Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda

Suorganizatori:

 • Filološki fakultet Ruskog univerziteta prijateljstva naroda iz Moskve (Rusija)

 • Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Datum i mesto održavanja:

   11. oktobar 2019., Beograd

Predsednik programskog odbora:

   dr Jelena Stanišić

Predsednik organizacionog odbora:

   dr Mladen Radulović

 

U okviru ciklusa „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ održana je 24. međunarodna naučna konferencija koja ja ove godine nosila naziv OBRAZOVANJE U FUNKCIJI MODERNIZACIJE DRUŠTVA. Konferenciju je organizovao Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda u saradnji sa Filološkim fakultetom Ruskog univerziteta prijateljstva naroda iz Moskva (Rusija) i Učiteljskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Konferencija je održana 11. oktobra 2019. godine na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.

Svaka promena u društva dovodi do krize, kritike i reforme obrazovnog sistema. Razvoj nauke, tehnike i tehnologije zahteva od obrazovanja da odgovori na potrebe savremenog društva. Obrazovanje podrazumeva usvajanje sistema znanja i vrednosti, formiranje veština i navika koje su potrebne članovima društva kako bi mogli uspešno da funkcionišu i delaju u novim društvenim okolnostima. Polazeći od toga, cilj konferencije je da se sagleda uloga obrazovanja u procesima modernizacije društva. Namera nam je da na konferenciji budu razmatrani sledeći problemi: specifičnosti različitih nivoa obrazovanja u ostvarivanju aktuelnih ciljeva društvenog razvoja; odlike obrazovnog sistema (npr. pravednost, jednakost, inkluzivnost, efikasnost, efektivnost, povezanost sa tržištem rada...) koje doprinose modernizaciji društva; odnos obrazovanja i društva iz pozicije različitih aktera obrazovanja (donosioci odluka, prosvetni radnici, deca predškolskog uzrasta/učenici osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta/studneti, porodica); uloga vaspitanja u formiranju vrednosnog sistema savremenog društva.

Teme kojima je bila posvećena konferencija su:

1. Odnos društva i obrazovanja: teorijska polazišta
2. Obrazovne politike u funkciji modernizacije društva
3. Obrazovna praksa u funkciji modernizacije društva
4. Značaj neformalnog obrazovanja za modernizaciju društva
5. Vaspitna uloga škole i porodice u procesima modernizacije društva
6. Pojedinac kao akter obrazovne i društvene promene

PROGRAMSKI ODBOR

Predsednik programskog odbora

Dr Jelena Stanišić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Članovi programskog odbora

Prof. dr Sergej Ivanovič Kudinov, Filološki fakultet Ruskog Univerziteta prijateljstva naroda, Moskva, Rusija

Prof. dr Olga Borisovna Mihailova, Filološki fakultet Ruskog Univerziteta prijateljstva naroda, Moskva, Rusija

Prof. dr Stanislav Sergejevič Kudinov, Filološki fakultet Ruskog Univerziteta prijateljstva naroda, Moskva, Rusija

Prof. dr Andreas Oikonomou, Fakultet za pedagosko i tehnološko obrazovanje, Solun, Grčka

Doc. dr. Danijela Makovec Radovan, Filozofski fakultet, Ljubljana, Slovenija

Prof. dr Mile Srbinovski, Institut za životnu sredinu i zdravlje, Univerzitet jugoistočne Evrope, Tetovo, Republika Severna Makedonija

Prof. dr Katarina Todorović, Filozofski fakultet u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora

Prof. dr Nataša Vlah, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Prof. dr Gordana Miščević Kadijević, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Dr Sofija Maračić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Dr Emilija Lazarević, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Dr Nikoleta Gutvajn, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Dr Snežana Mirkov, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Dr Milja Vujačić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Dr Jelena Stevanović, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Dr Dušica Malinić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Dr Rajka Đević, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik organizacionog odbora

dr Mladen Radulović, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Članovi organizacionog odbora

msr Ana Radanović, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, srbija

msr Ivana Petrović, Učiteljski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija

msr Ljiljana Bojanić, Učiteljski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Konferenciju su otvorili:

 • Dr Nikoleta Gutvajn, direktorka Instituta za pedagoška sitraživanja,

 • Prof dr. Danimir Mandić, dekan Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • Prof. dr Olga Mihajlova, Filološki fakultet Ruskog univerziteta prijateljstva naroda, Moskva, Rusija

 • Dušan Kićović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Uvodna saopštenja na konferenciji imali su:

 • Prof. dr Olga Mihajlova, Filološki fakultet Ruskog univerziteta prijateljstva naroda, Moskva, Rusija

 • Prof. dr Andreas Oikonomou, Fakultet za pedagosko i tehnološko obrazovanje, Solun, Grčka

 • Dr Jelena Stevanović, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

 • Dr Jelena Stanišić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija

Na konferenciji se moglo čuti više od 30 izlaganja iz različitih oblasti. Konferenciji su pored domaćih autora prisustvovali i istraživači iz inostranstva (Rusije, Grčke, Slovenije, Hrvatske, Makedonije,...).

Izlaganja su bila podeljenja u tri sesije. Prva sesija je nosila naziv Odnos društva i obrazovanјa: teorijska polazišta i obrazovne politike. U okviru ove sesije mogli smo čuti osnovne teorijske postavke u kojima se objašnjava odnos obrazovanja i društvenih promena. Pored toga, bilo je reči o tome kako odluke koje se donose u obrazovnoj politici mogu biti implementirane u obrazovnu praksu. Druga sesija je nosila naziv Obrazovna praksa u funkciji modernizacije društva. U toku te sesije izneta su iskustva obrazovne prakse iz različitih zemalja. Treća sesija je bila posvećena Akterima vaspitno-obrazovnih i društvenih promena. U okviru ove sesije izlaganja su bila posvećena učenicima, studentima, nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima škola kao i ulozi porodice u procesima modernizacije društva.

Nakon izlaganja, članovi programskog odbora i voditelji sesija izneli su nekoliko ključnih zaključaka konferencije. Prvo, istraživači u svetu i regionu bave se sličnim temama, kao što su inkluzija, ekološko obrazovanje, primena infromaciono-komunikacionih tehnologija, i njihovom ulogom u razvoju društva. Drugo, politika i ekonomija imaju značajan uticaj na obrazovanje. Treće, promene koje se dešavaju u obrazovnom sistemu u najvećoj meri zavise od aktera obrazovnog procesa i njihove spremnosti i kompetencija da realizuju odluke koje se donose u okviru obrazovne politike.

Konferecije je zatvorena zaključkom da je odnos obrazovanja i društva uvek aktuelna tema i da je neophodno stalno preispitivanje pravaca u kojima se društvo kreće, kao i uloge obrazovanja u tom procesu.

FOTO GALERIJA

МЕДИЈА ВЕЗА