Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2006. TIMSS 2003 у Србији

VIII научни скуп 
Педагошка истраживања и школска пракса

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ – ТIMSS 2003

Организатор:

Институт за педагошка истраживања
под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије.
Датум и место одржавања: 17. јануар 2006., Београд
Председник програмског одбора: Др Слободанка Милановић-Наход
Секретар: Рајка Студен

На конференцији међународног значаја присуствовало је преко 150 учесника из Србије и региона. Конференција је окупила велики број наставника, стручних сарадника и директора школа из Србије које су биле укључене у  ТIMSS  истраживање. Значај конференције потврдило је и присуство представника Министарства просвете и спорта Републике Србије, школских управа, универзитета, струковних удружења и научних института. Гости конференције били су представници из Словеније, Босне и Херцеговине и Македоније који су представили резултате истраживања обављених у њиховим земљама. Хетерогена структура учесника омогућила је сагледавање резултата из различитих перспектива и размену регионалних искустава у оквиру ТIMSS истраживања.

Највећа пажња на скупу била је посвећена резултатима истраживања, као и отвореним питањима која су у вези са овом проблематиком. Темељно је представљена концепција ТIMSS 2003  истраживања и истакнут је његов значај са аспекта поређења образовних система различитих земаља и утврђивања трендова промена у ефикасности образовања једне земље сваке четврте године. Истакнута је и функционалност резултата овог истраживања у оним земљама у којима оно траје већ десет година.