Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2011 Инклузија у предшколској установи и основној школи

Друга научна конференција са међународним учешћем

ИНКЛИЗИЈА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

24. јун 2011. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Слободанка Гашић Павишић

 

Секретари:

др Николета Гутвајн (генерални секретар)

мр Ивана Ђерић, Светлана Лисинац, Дарко Дражић

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача из Сремске Митровице, организовали су II Конференцију са међународним учешћем Инклузија у предшколској установи и основној школи.

Тема  конференције била је индивидуализација васпитно-образовног рада у инклузивним условима.

ipism2011

Циљ конференције био је приказивање теоријских и емпиријских научних проучавања, размена мишљења, ставова и нових искустава у области предшколског и основношколског васпитања и образовања у инклузивним условима. Конференција је била интердисциплинарног карактера и отворила је могућности за дискусију међу представницима различитих научних дисциплина који се баве проблемима дечијег развоја и образовања, као  и  проблемима инклузивног образовања. Поред научног доприноса, конференција је допринела јаснијем уочавању препрека у спровођењу инклузивног образовања у Србији  и указала на могућности за њихово превазилажење. 

 

ТВ пакет са овогодишње конференције и албум са сликама можете погледати на