ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • N60 5

  Реализовање програма
  стручног усавршавања
  запослених у образовању...

 • N60 4

  Публиковање монографија,
  зборника, приручника
  и других научностручних радова из
  програмске делатности Института

 • N60 1

  Проучавање теоријских и
  методолошких проблема
  васпитања и образовања...

 • N60 3

  Организовање научних скупова и
  размена научних сазнања са
  научном и стручном јавношћу...

 • N60 2

  Интердисциплинарна истраживања
  проблема васпитно образовне
  теорије и праксе...

 • N60 6

  Успостављање и развијање сарадње
  са сродним научним институцијама
  у земљи и иностранству...

Пројекти

Актуелни и претходни

TIMSS пројекат

Испитивање постигнућа ученика из математике и природних наука

Научни скупови

Међународни и национални

Семинари

професионално усавршавање запослених у образовању

Издаваштво

Истраживачки радови - Педагошка теорија и пракса - Зборник

Други о нама

Актуелности