ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА
 • 5

  Успостављање и
  развијање сарадње са сродним
  научним институцијама у
  земљи и иностранству

 • 1

  Проучавање теоријских
  и методолошких проблема
  васпитања и образовања

 • 6

  Организовање семинара за
  наставнике основних и
  средњих школа и за
  васпитаче у предшколским
  установама

 • 2

  интердисциплинарна
  истраживања
  значајних проблема
  васпитно-образовне
  теорије и праксе

 • 3

  Организовање научних
  скупова са циљем обавештавања
  о резултатима истраживања и
  размена научних сазнања са
  научном и стручном јавношћу

 • 4

  Публиковање
  монографија,
  зборника,
  приручника и
  других научно-стручних
  радова из програмске
  делатности Института

Пројекти

Актуелни и претходни

TIMSS пројекат

Испитивање постигнућа ученика из математике и природних наука

Научни скупови

Међународни и национални

Семинари

професионално усавршавање запослених у образовању

Издаваштво

Истраживачки радови - Педагошка теорија и пракса - Зборник

Актуелности

Други о нама

1
2

3

4

kugla 5