Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Библиотека

„ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ”

У оквиру библиотеке
„Истраживачки радови˝
издате су следеће
публикације:

1. Avramović, Z. (2000). Demokratija u školskim udžbenicima. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 201.

2. Avramović, Z. (2003). Država i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 254.

3. Avramović, Z. (ur.) (1997). Demokratija, vaspitanje, ličnost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 202.

4. Avramović, Z. i Maksić, S. (ur.) (2002). Izazovi demokratije i škola. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 164.

5. Bakovljev, M. (1971). Osnovni nedostaci praktične realizacije zahteva za misaonu aktivizaciju učenika u nastavnom saznajnom procesu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 160.

6. Bakovljev, M. (1978). Efikasnost programirane obrade gradiva interpukcije u osmom razredu osnovne škole. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 212.

7. Bakovljev, M. (1982). Misaona aktivizacija učenika u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 216.

8. Bertolino, M. i saradnici (1979). Neki problem savremenog matematičkog obrazovanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 195.

9. Branković, D., Danilović, M. i S. Popov (ur.) (2013). Tehnologija, informatika i obrazovanje (Stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive). Banja Luka: Filozofski fakultet i Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 798.

10. Danilović, M. (1996). Savremena obrazovna tehnologija. Uvod u teorijske osnove. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 171. 11. Danilović, M. i Popov, S. (ur.) (1999). Savremeno tehničko obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Udruženje pedagoga tehničke kulture Vojvodine, 21 cm, str. 216.

12. Danilović, M. i Popov, S. (ur.) (2001). Tehnologija, informatika, obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 194.

13. Danilović, M. i Popov, S. (ur.) (2003). Tehnologija, informatika, obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 410.

14. Danilović, M. i Popov, S. (ur.) (2005). Tehnologija, informatika, obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 580.

15. Danilović, M. i Popov, S. (ur.) (2007). Tehnologija, informatika, obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 790.

16. Danilović, M. i Popov, S. (ur.) (2009). Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 751.

17. Danilović, M. i Popov, S. (ur.) (2009). Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 457.

18. Danilović, M., Golubović, D. i Popov, S. (ur.) (2011). Tehnologija,informatika, obrazovanje - za društvo učenja i znanja. Čačak: Tehnički fakultet; Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 516.

19. Danilović, M., Golubović, D. i Popov, S. (ur.) (2011). Tehnologija, informatika, obrazovanje - za društvo učenja i znanja. Čačak: Tehnički fakultet, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, 24 cm, str. 517-1120

20. Dimitrijević, N. (1974). Istraživanja u nastavi jezika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 181 21. Dimitrijević, N. i Đorđević, D. (1978). Ispitivanje leksičke spremnosti kod monolingvalnih i bilingvalnih učenika osnovne škole. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 211.

22. Đođević, J. (1977). Različiti metodološki pristup u proučavanju problema moralnog vaspitanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 169.

23. Đorđević, B. (1979). Individualizacija vaspitanja darovitih. sposobnosti i darovitosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 256.

24. Đorđević, B. (1985). Savremena porodica i njena vaspitna uloga. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 202.

25. Đorđević, B. i Đorđević, J. (1988). Učenici o svojstvima nastavnika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 220.

26. Đorđević, B., Hrkalović, R. i Božanović, N. (1985). Analiza realizacije programa iz srpskohrvatskog jezika i matematike u prvoj fazi srednjeg usmerenog obrazovanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 146.

27. Đurišić-Bojanović, M. (2009). Psihološka perspektiva demokratskih odnosa. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 283.

28. Džinović, V. (2010). Poslušnošću do znanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 147.

29. Galić, M. B. (1999). Zašto čovek uči. interesovanja i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 150.

30. Galić, M. B. (2000). Škola u prirodi i život u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 254.

31. Gašić-Pavišić, S. (1981). Slobodne asocijacije reči kod dece. karakteristike i pedagoške implikacije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str.151.

32. Gašić-Pavišić, S. (1984). Asocijativne norme za predškolski uzrast. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 105.

33. Gašić-Pavišić, S. (1988). Kažnjavanje i dete. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 118.

34. Hrkalović, R. (1974). Didaktičko-leksička analiza udžbenika engleskog jezika za početnu godinu učenja stranog jezika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 106. 35. Hrkalović, R. (1982). Osobenosti pisanog rečnika introvertnih i ekstrovertnih učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 164.

36. Hrkalović, R. (1988). Komparativna analiza nastavnih programa u oblasti maternjeg jezika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 124.

37. Joksimović, S. (1986). Mladi u društvu vršnjaka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 160.

38. Joksimović, S. i Milanović-Nahod, S. (1994). Teškoće učenika u izbeglištvu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 47.

39. Joksimović, S. i Vasović, M. (1990). Psihološke osnove čovekoljublja. Oblici i činioci prosocijalne orijentacije mladih. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 163.

40. Joksimović, S., Gašić-Pavišić, S. i Miočinović, Lj. (ur.) (1997). Vaspitanje i altruizam. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 319.

41. Jovanović-Ilić, M. (1970). Uloga vežbanja strukturisanja nastavnog gradiva u razvoju sposobnosti učenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 165.

42. Jovanović-Ilić, M. i Krsmanović, M. (1973) Dijagnoza stanja osposobljenosti učenika učiteljske škole za samoobrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjige, 24 cm, str. 193.

43. Jovanović-Ilić, M., Milanović-Nahod, S. i Prica-Soretić, M. (1977). Prilog proučavanja kognitivnih procesa u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 218.

44. Karlavaris, B. i Kraguljac, M. (1981). Razvijanje kreativnosti u funkciji emancipacije ličnosti putem likovnog vaspitanja u osnovnoj školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 168.

45. Karlavaris, B., Barat, A. i Kamenov, E. (1988). Razvoj kreativnosti u funkciji emancipacije ličnosti putem likovnog vaspitanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 123.

46. Knaflič, V. (1990). Frekvencijski rečnik budućih učitelja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 335. 47. Knežević, V. (1973). Kibernetičke osnove structure i funkcije i povratne informacije u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 112.

48. Knežević, V. (1981). Modeli učenja i nastave. kibernetičko-informacioni pristup. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 248.

49. Knežević, V. (1986). Strukturne teorije nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 183.

50. Kocić, Lj. (1981). Pedagoški eksperiment. karakteristike i mogućnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 178.

51. Kocić, Lj. (1983). Eksperimentalna pedagogija. Pokušaj izrađivanja pedagogije na empirijskoj osnovi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 153.

52. Krnjajić, S. (2002). Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 250.

53. Krnjajić, S. (1981). Sociometrijski status učenika. Psihosocijalni činioci. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 154.

54. Krnjajić, S. (1990). Dečja prijateljstva. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 154.

55. Krnjajić, S. (ur.) (1995). Moralnost i društvena kriza. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 434.

56. Krnjajić, S. (ur.) (1995). Saznavanje i nastava. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 216.

57. Krsmanović, M. (1970). Status vanudžbeničke literature u višim razredima osnovne škole. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 121.

58. Kvaščev, R. (1977). Modeliranje procesa učenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 301.

59. Lalić-Vučetić, N. (2007). Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 187.

60. Lukić, V. (1970). Uticaj gradske i seoske sredine na veličinu pasivnog rečnika učenika osnovnoškolskog uzrasta. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 86.

61. Lukić, V. (1982). Dečja leksika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 664. 62. Lukić, V. (1983). Dečji frekvencijski rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanjа i Prosveta, 24 cm, str. 644.

63. Maksić, S. B. (1993). Kako prepoznati darovitog učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 163.

64. Maksić, S. B. (1998). Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 239.

65. Maksić, S. B. (2006). Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 260.

66. Marjanović, A. (1984). Razvoj značenja reči. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 152.

67. Marković, V. E. (1978). Prilog epistomologiji književnosti. Eksperimentalno ispitivanje nastave književnosti na univerzitetu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 206.

68. Milanović-Nahod, S. (1973). Ispitivanje poznavanja osnovnih pojmova iz društvenih nauka kod učenika završnog razreda osnovne škole. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 91.

69. Milanović-Nahod, S. (1981). Usvajanje pojmova zavisno od nastalih metoda i kognitivnih sposobnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 114.

70. Milanović-Nahod, S. (1988). Kognitivne teorije i nastava. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 116.

71. Miočinović, Lj. (1988). Kognitivni i afektivni činioci u moralnom razvoju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 137.

72. Miočinović, Lj. (2002). Pijažeova teorija intelektualnog razvoja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 277.

73. Miočinović, Lj. (2004). Moralni razvoj i moralno vaspitanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 191.

74. Mirkov, S. (1999). Učenje učenja. Beograd: Zadužbina Andrejević i Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 92.

75. Mirkov, S. (2013). Učenje: zašto i kako – Pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na učenje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 456. 76. Ničković, R. (1976). Učenje putem rešavanja problema u elementarnoj nastavi matematike. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 212.

77. Opačić, G. (1995). Ličnost u socijalnom ogledalu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 203.

78. Orlov, K. i Bakovljev, M. (1970). Eksperimentalno proučavanje programirane nastave algebra. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 188.

79. Orlov, K. i Bakovljev, M. (1974). Eksperimentalno programirana nastava algebre. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 121.

80. Orlov, K. i Bakovljev, M. (1976). Kombinovanje programirane i konvencionalne nastave algebre. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 73.

81. Orlov, K. i saradnici (1973). Nastava algebre u VII i VIII razredu osnovne škole uz pomoć matematičke vage. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 188.

82. Peašinović, R. (1976). Pedagoška funkcija nastavnika u moralnom razvoju učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 21

83. Pedagoški rečnik 1 (1967). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 28 cm, str. 691.

84. Pedagoški rečnik 2 (1967). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 28 cm, str. 655.

85. Piorkowska-Petrović, K. (1990). Dete u nepotpunoj porodici. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 174.

86. Popović, B. V. (1973). Uvod u psihologiju morala. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 260.

87. Popović, B. V. (1978). Moralni razvoj i moralno vaspitanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 157.

88. Popović, B. V. i Miočinović, Lj. (1977). Moralne vrednosti dece i mladih i njihov razvoj. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 202

89. Popović, B. V. i saradnici (1993). Deca, izbeglištvo i škola. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 178.

90. Popović, B. V. i Ristić, Ž. (1989). Moralna osoba: psihološko proučavanje mladih. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 162. 91. Popović, B. V., Miočinović, Lj. i Ristić, Ž. (1981). Razvoj moralnog saznanja. rasuđivanje o sebi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 209.

92. Popović, B. V., Miočinović, Lj. i Ristić, Ž. (1984). Psihološke osnove moralnog mišljenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 330.

93. Potkonjak, N. M. (1982). Metodološki problem sistemnih proučavanja u pedagogiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 123.

94. Potkonjak, N. M. (1985). Radno i politehničko obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 270.

95. Potkonjak, N. M. (1977). Teorijsko-metodološki problem pedagogije: epistemologija pedagogije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 298.

96. Prica-Soretić, M. (1974). Metodički osnovi jezičkih vežbi u postojećim udžbenicima engleskog jezika za osnovnu školu na srpskohrvatskom jezičkom području. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 169.

97. Prica-Soretić, M. (1983). Kognitivne sposobnosti i sposobnosti čitanja na engleskom kao stranom jeziku. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 229.

98. Prodanović, T., Vasić, S. i Japundžić-Stojković, D. (1974). Komparativno proučavanje programa nastave maternjeg jezika od I do IV razreda. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 110.

99. Prokić, B. (1969). Crtež kao nastavno sredstvo i njegovo dejstvo na efekte učenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 88.

100. Radošević, N. (1970). Frekvencija školskog udžbenika u svetlosti savremene nauke. udžbenik ruskog jezika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 95.

101. Radovanović, S. (1984). Stavovi učenika prema društvenokorisnnom radu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, srt. 132.

102. Ristić, Ž. (1983). Logične osnove nacrta istraživanja i statističkog proveravanja hipoteze u psihologiji i pedagogiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 216.

103. Ristić, Ž. (1995). O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut zapedagoška istraživanja, 24 cm, str. 464. 104. Ristić, Ž. (2006). O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut zapedagoška istraživanja, 24 cm, str. 464.

105. Stevanović, J. i Milošević, J. (2019). Leksičko-semantičke osobenosti u delima srpskih pisaca i nastava srpskog jezika i književnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 223.

106. Stojiljković, S. (1998). Ličnost i moral. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 280.

107. Stojković, Lj. (1987). Oblici učenja u osnovnoškolskim čitankama. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 155.

108. Stojnov, D. (2005). Od psihologije ličnosti ka psihologiji osoba – konstruktivizam kao nova platforma u obrazovanju i vaspitanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 302.

109. Šaranović-Božanović, N. (1976). Mogućnost predupređivanja neuspeha u nastavi primenom teorije etapnog formiranja umnih radnji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 104.

110. Šaranović-Božanović, N. (1980). Mogućnost uticanja na kognitivni razvoj učenika koji pokazuju neuspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 143.

111. Šaranović-Božanović, N. (1984). Uzroci i modeli prevencije neuspeha. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 196.

112. Šaranović-Božanović, N. (1989). Teorijske osnove saznavanja u nastavi. Problem nepoznatog. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 135.

113. Savićević, D. M. (1984). Komparativno proučavanje vaspitanja i obrazovanja. Teorijsko metodoloski okviri. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 259.

114. Šefer, J. (2000). Kreativnost dece: problemi vrednovanja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, 24 cm, str. 192

115. Šefer, J. (2005). Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 238.

116. Šefer, J. (2008). Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 317.

117. Šefer, J. (2018). Evaluacija pristupa Trolist: stvaralaštvo, inicijativa i saradnja učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 405. 118. Trebješanin, B. (1999). Psihologija patriotizma i obrasci socijalizacije. Beograd: Zadužbina Andrejević i Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 132.

119. Vasić, S, Lukić, V., Knaflič, V., Krstić, D. i Miočinović, Lj. (1972). Govorno ponašanje učenika osnovnoškolskog uzrasta s posebnim osvrtom na leksiku i semantiku. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 364.

120. Vasić, S. i Vasić, D. (2004). Frekvencijski rečnik savremenog srpskog jezika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 674.

121. Vasić, S. i Vasić, D. (2007). Azbučno frekvencijski rečnik savremenog srpskog jezika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 596.

122. Vasić, S. (1976). Razvojne govorne norme u naše dece. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 188.

123. Vasić, S. (1988). Definicije, definisanje i priroda rečenica i jezika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 144.

124. Vasić, S. (1990). Kultura govorne komunikacije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 128.

125. Vasić, S. (1994). Psiholingvistika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 299.

126. Vasić, S. (1996). Polazne osnove novije srpske proze. Rečnik četiri jevanđelistara. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 253.

127. Vasić, S. (1998). Polazne osnove novije srpske proze . Hazarski rečnik Milorada Pavića (frekvencijski rečnik). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 24 cm, str. 840.

128. Vasić, S. (2000). Polazne osnove novije srpske proze. Bezdno Svetlane Velmar -Janković (frekvencijski rečnik). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 24 cm, str. 74.

129. Vasić, S. (2001). Polazne osnove novije srpske proze. Mamac Davida Albaharija (frekvencijski rečnik). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 24 cm, str. 88.

130. Vasić, S. (2002). Polazne osnove novije srpske proze. Oslobodioci i izdajnici Milovana Danojlića (frekvencijski rečnik). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 24 cm, str. 85. 131. Vasić, S., Kisić, U. i Danilović, M. (ur.) (1998). Jezik i kultura govora u obrazovanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 24 cm, str. 659.

132. Zindović-Vukadinović, G. (1994). Vizuelni jezik medija. Značenje i razumevanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Nova prosveta, 24 cm, str.145

133. Zindović-Vukadinović, G. & Krnjajić, S. (Eds.) (1996). Towards a Modern Learnercentred Curriculum. Belgrade: Institute for Educational Research, UNESCO and UNICEF, 21 cm, pp. 209.

134. Zindović-Vukadinović, G., Trebješanin, B. & Krnjajić, S. (Eds.) (1997). Children in the of Social Crisis. Belgrade: Institute for Educational Research, UNESCO and UNDP, 21 cm, pp. 200.

135. Živanović, L. (1970). Dejstvo odeljenskih zajednica na razvoj socijalnih odnosa učenika gimnazije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Naučna knjiga, 24 cm, str. 118.