Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Истраживачи

Институт за педагошка истраживања чини мултидисциплинарни истраживачки тим стручњака различитих профила: педагога, психолога, андрагога, дефектолога, социолога, филолога, методичара наставе математике и информатике.