Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организациона структура

Управни одбор

проф др Ружица Станковић

Председник Управног одбора
Факултет за информационе технологије,Алфа универзитет

др Рајка Ђевић

Члан управног одбора

Научни сарадник

др Јелена Станишић

Заменик председника Управног одборa
Институт за педагошка истраживања, Београд

др Душица Малинић

Члан Управног одбора
Виши научни сарадник

проф др Вера Спасеновић

Члан управног одбора

Филозофски факултет Универзитета у Београду

проф др Јасна Максимовић

Члан Управног одбора

Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Јасмина Ђелић

Члан Управног одбора

Министарство просвете Републике Србије

Научно
веће

др Душица Малинић

Председник Научног већа
Виши научни сарадник

др Владимир Џиновић

Заменик председника Научног већа
Виши научни сарадник

др Емилија Лазаревић

Члан Научног већа
Научни саветник

др Милица Марушић Јаблановић

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Славица Шевкушић

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Миља Вујачић

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Николета Гутвајн

Члан Научног већа
Виши научни сарадник

др Јелена Станишић

Члан Научног већа
Научни сарадник

др Ивана Ћерић

Члан Научног већа
Научни сарадник

др Нада Шева

Члан Научног већа
Научни сарадник

др Младен Радуловић

Члан Научног већа
Научни сарадник

Секретаријат и библиотека

Даринка Керечки

мастер правник

Секретар Института


Лице задужено за заштиту података о личности.

Јока Студен

Струковни економиста

Административно технички секретар

Светлана Лисинац

Библиотекар