ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организациона структура

Директор

др Николета Гутвајн

Научни сарадник
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Детаљно

Управни одбор

Проф. др Ружица Станковић

Председник управног одбора
Факултет за информационе технологије, Алфа универзитет

Детаљно

др Миља Вујачић

Виши научни сарадник
Заменик председника управног одбора
Институт за педагошка истраживања, Београд

Детаљно

Проф. др Мирко Филиповић

Члан управног одбора

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Детаљно

доц. др Јасна Максимовић

Члан управног одбора

Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Детаљно

Јасмина Ђелић

Члан управног одбора
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Деатаљно

др Славица Максић

Научни саветник
Члан управног одбора
Институт за педагошка истраживања, Београд

Детаљно

др Јелена Станишић

Научни сарадник
Члан управног одбора
Институт за педагошка истраживања, Београд

Детаљно

Научно веће

др Славица Максић

Председник Научног већа
Научни саветник

Детаљно

др Владимир Џиновић

Заменик председника научног већа
Научни сарадник

Детаљно

др Емилија Лазаревић

Члан научног већа
Научни саветник

Детаљно

др Нада Половина

Члан научног већа
Научни саветник

Детаљно

др Славица Шевкушић

Члан научног већа
Виши научни сарадник

Детаљно

др Снежана Мирков

Члан научног већа
Виши научни сарадник

Детаљно

др Миља Вујачић

Члан научног већа
Виши научни сарадник

Детаљно

др Николета Гутвајн

Члан научног већа
Научни сарадник

Детаљно

др Душица Малинић

Члан научног већа
Научни сарадник

Детаљно

Др Ивана Ђерић

Члан научног већа
Научни сарадник

Детаљно

Секретаријат и библиотека

Ђуро Рацић

дипл. правник

Секретар Института

Јока Студен

Струковни економиста

Административно технички секретар

Светлана Лисинац

Библиотекар