Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Веб везе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
http://www.mpn.gov.rs/

Народна библиотека Србије
www.nb.rs

Завод за унапређивање образовања и васпитања
www.zuov.gov.rs

Универзитет у Београду
http://www.bg.ac.rs

Истраживачка станица Петница
http://www.petnica.rs/

Завод за уџбенике и наставна средстава
http://www.zavod.co.rs

Педагошко друштво Србије
http://www.pedagog.rs

Друштво психолога Србије
http://www.dps.org.rs/

Балканско друштво за педагогију и образовање
http://www.auth.gr
http://www.isapl.org

UNICEF
http://www.unicef.org

UNESCO
http://www.unesco.org

TIMSS
http://timss.bc.edu
http://isc.bc.edu

Волгоградски државни педагошки Универзитет
www.vspu.ru

Филолошки факултет Руског Универзитета Пријатељства народа (РУДН)
http://www.rudn.ru/

Центар за промоцију науке
http://www.cpn.rs/

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
http://ceo.edu.rs/