Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

TIMSS

Назив међународног истраживања: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе.

Носилац истраживања: Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Ова асоцијација окупља различите научноистраживачке институције и владине институције широм света које реализују TIMSS истраживање у националним оквирима. Прво TIMSS истраживање је спроведено 1995. године. 

Подржава и финансира TIMSS истраживање у националним оквирима: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Припрема и изводи TIMSS  у националним оквирима: Институт за педагошка истраживања из Београда је реализатор овог истраживања у циклусима 2003, 2007, 2011, 2015 и 2019.

Циклус: TIMSS се одвија сваке четврте године у свету. У циклусу TIMSS 2019 учествује више од 60 земаља, укључујући Србију. TIMSS 2019 представља пето учешће наше земље у овом значајном педагошком истраживању. У овом циклусу тестирање се реализује на узрасту ученика четвртог разреда.

Циљ: Прикупљање и анализа података о постигнућима ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука, као и података о образовном и породичном контексту у којем ови ученици уче.

Узорак истраживања: Национални репрезентативни узорак ученика четвртог разреда са њиховим родитељима, учитељима и директорима основних школа.

Период тестирања: Главно тестирање  TIMSS 2019  у школама се изводи у периоду од 25.3. до 11.04.2019. године.

 

TIMSS 2019 NASLOVNA

TIMSS2015 naslovna