Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Резултати 2015

 
2015 1
2015 1 1
2015 2
Просек TIMSS скале износи 500, а стандардна девијација 100.
2015 3Постигнућа ученика из Србије према доменима математике
2015 42015 52015 62015 7Просек TIMSS скале износи 500, а стандардна девијација 100.
2015 8
Постигнућа ученика из Србије према доменима природних наукa
2015 9
2015 10
2015 11
2015 12
2015 12 1
2015 13
2015 14
 

Руководећи део тима:
др Милица Марушић Јаблановић, национални координатор
др Николета Гутвајн, заменик националног координатора
Ивана Јакшић, МА, дата менаџер

Тим истраживача:
др Ивана Ђерић
др Јелена Стевановић
др Јелена Станишић
др Милан Станчић
Драгана Гундоган, МА
Младен Радуловић, МА