Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Базе података

У међународном истраживању TIMSS базе података су слободно доступне свима који су заинтересовани да раде даље анализе и они их могу преузети у целости са званичне презентације TIMSS истраживања. Базе садрже податке о свим земљама које су учествовале у истраживању и у том смислу су врло погодне за израду компаративних студија. TIMSS истраживање се спроводи по комплексном методолошком нацрту и да би се подаци адекватно разумели и користили неопходно је детаљно познавање концептуалног и методолошког оквира истраживања, свих бројних методолошких појединоста, као и структуре самих база података. Сви ови аспекти су детаљно описани у текстовима на које овде.

БАЗА ПОДАТАКА TIMSS 2011 (са приручником за употребу)

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР TIMSS 2011

МЕТОДЕ И ПРОЦЕДУРЕ У TIMSS 2011

БАЗА ПОДАТАКА TIMSS 2007 (са приручником за употребу)

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР TIMSS 2007

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ TIMSS 2007

БАЗА ПОДАТАКА TIMSS 2003 (са приручником за употребу)

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР TIMSS 2003

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ TIMSS 2003

За ефикаснију и лакшу обраду података IEA DPC (Хамбург) је развио посебну рачунарску апликацију - IEA IDB Analyzer – коју можете преузети овде (http://www.iea.nl/data.html). Приручник о коришћењу ове апликације дат је у оквиру инасталационог фајла као помоћни фајл (help file).