Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Корисни линкови

  • Међународно удружење за евалуацију образовних постигнућа (International Association for the Evaluationof Education Achievement – IEA) - http://www.iea.nl/
  • IEA центар за податке и истраживања (IEA Data Processing and Research Center – IEA DPC) - http://www.iea-dpc.de/
  • Међународни истраживачки центар за TIMSS и PIRLS са Бостон колеџа (TIMSS &PIRLS International Study Center, Boston College) - http://timssandpirls.bc.edu/
  • Истраживачки институт IEA-ETS (IERI) - http://www.ierinstitute.org/