Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Библиотека
„ПЕДАГОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА”

У оквиру библиотеке
„Педагошка теорија и пракса˝
издате су следеће публикације:

1. Antonijević, R. (2006). Sistem znanja u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istrazivanja, 22 cm, str. 262.

2. Avramović, Z. (2006). Aporije obrazovanja za demokratiju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 212.

3. Avramović, Z. (ur.) (2005). Dva veka obrazovanja u Srbiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 22 cm, str. 325.

4. Avramović, Z. i Vujačić, M. (2010). Nastavnik između teorije i nastavne prakse. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 175.

5. Bakovljev, M. (1983). Suština i pretpostavke misaone aktivizacije učenika. Beograd: Institu za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. l30.

6. Bakovljev, M. (1979). Programirana nastava interpunkcije. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 105.

7. Bogunović, B. (2008). Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str.360.

8. Đorđević, B. (1977). Dodatni rad učenika osnovne škole. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 124.

9. Đorđević, J. (1986). Inovacije u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 148.

10. Đerić, I, I Maksić, S. (ur.) (2018). Istraživanja u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 216.

11. Đević, R. i Gutvajn, N. (ur.) (2018). Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 218.

12. Gašić-Pavišić, S. (2005). Modeli razredne discipline. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 23 cm, str. 240.

13. Gašić-Pavišić, S. i Maksić, S. (ur.) (2007). Na putu ka društvu znanja. Institut za pedagoška istrazivanja, 21 cm, str. 140.

14. Gašić-Pavišić, S. i Stanković, D. (ur.) (2011). TIMSS 2007 u Srbiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 267.

15. Gutvajn, N. & Vujačić, M. (ur.) (2016). Challenges and perspectives of inclusive education. Belgrade, Serbia: Institute for Educational Research; Volgograd, Russia: Volgograd State Social-Pedagogical University; Belgrade, Serbia: Teacher Education Faculty, University of Belgrade, 30 cm, pp. 218.

16. Gutvajn, N. i Džinović, V. (2019). Identitet neuspešnog učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 245.

17. Joksimović, S. (ur.) (2003). Verska nastava i građansko vaspitanje u školama u Srbiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 222.

18. Joksimović, S. (ur.) (2005). Vaspitanje mladih za demokratiju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 220.

19. Jovanović-Ilić, M. (1977). Razvoj sposobnosti učenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 182.

20. Kartal, V. (2014). TIMSS 2011. Prirodne nauke: pregled nastavnog programa i zbirka zadataka za 4. razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 99.

21. Komlenović, Đ., Malinić, D. i Gašić-Pavišić, S. (Ur.) (2009). Kvalitet i efikasnost nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 378.

22. Krnjajić, S. (2007). Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 22 cm, str. 255.

23. Krnjajić, S. (ur.) (2004). Socijalno ponašanje učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 253.

24. Krnjajić, S. (ur.) (2006). Pretpostavke uspešne nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 22 cm, str. 266.

25. Lazarević, E. (2015). Specifične smetnje u učenju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 218.

26. Lazarević, E., Stevanović, J. i Stanković, D. (2015). Nove uloge za novo doba: prilozi za reformisanje obrazovne prakse . Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 219.

27. Lazarević, E., Gutvajn, N., Malinić, D. i Ševa, N. (ur.) (2018). Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u Srbiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 336.

28. Maksić, S. i Đerić, I. (ur.) (2016). Razvoj istraživačke prakse u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 256.

29. Malinić, D. (2009). Neuspeh u školskoj klupi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 22 cm, str. 248.

30. Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.) (2017). TIMSS 2015 u Srbiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 30 cm, str. 264.

31. Milanović–Nahod, S. i N. Šaranović-Božanović (prir.) (2004). Znanje i postignuće. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 254.

32. Petrović, T. (1988). Problemsko–razvojna nastava fizike. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 167.

33. Pešikan, A. i Stevanović, J. (ur.) (2019). Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 263.

34. Polovina, N. (2007). Osećajno vezivanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 22 cm, str. 228.

35. Polovina, N. (2010). Porodica u sistemskom okruženju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 25 cm, str. 305.

36. Polovina, N. i Bogunović, B. (ur.) (2007). Saradnja porodice i škole. Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 305.

37. Polovina, N. i Pavlović, J. (ur.) (2010). Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 267.

38. Potkonjak, N. (1977). Od etatističke ka samoupravnoj socijalističkoj osnovnoj školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 93.

39. Šefer, J. (2012). Kreativna nastava u praksi: igra i istraživanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 405.

40. Šefer, J. i Radišić, J. (ur.) (2012). Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja: implikacije za obrazovnu praksu, II deo. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

41. Šefer, J. i Ševkušić, S. (ur.) (2012). Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja: novi pristup obrazovanju, I deo. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

42. Šefer, J., Maksić, S. i Joksimović, S. (ur.) (2003). Uvažavanje različitosti i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 239.

43. Ševkušić, S. (2011). Kvalitativna istraživanja u pedagogiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 252.

44. Ševkušić S., Malinić, D. & Teodorović, J. (Eds.) (2019). Leadership in education: Initiatives and trends in selected European countries. Belgrade: Institute for Educational Research; Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac; Szeged: Hungarian-Netherlands School of Educational Management, University of Szeged, 24 cm, pp. 242.

45. Spasenović, V. (2008). Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 22 cm, str. 205.

46. Stanković, D i Vujačić, M. (2011). Praćenje i vrednovanje programa stručnog usavršavanja nastavnika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 21 cm, str. 175.

47. Stanojević, D. i Milinković, J. (2013). TIMSS 2011. Matematika: pregled nastavnog programa i zbirka zadataka za 4.razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 175.

48. Vasić, S. (1977). Govor u razredu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24

cm, str. 128.

49. Vujačić, M., Pavlović, J., Stanković, D., Džinović, V. i Đerić, I. (ur.) (2011). Predstave o obrozavnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 24 cm, str. 178.

50. Vuković, G. (1988). Politehnizacija nastave fizike. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta, 24 cm, str. 166.