Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Организација научних скупова

6. децембар 2024.

XXXI међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса”

ICCS 2022 Резултати и импликације

Организатор: Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Институт за друштвена истраживања у Загребу (Загреб, Хрватска), Педагошки институт (Љубљана, Словенија), Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитетa у Београду (Београд, Србија) и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија)
Датум одржавања: 6. децембар 2024. године
Место одржавања: Факултет за образовање учитеља и васпитача (Београд, Србија)

14. децембар 2023.

Институт за педагошка истраживања организује XXX националну научну конференцију „Педагошка истраживања и школска пракса“ под називом:

PIRLS 2021: резултати и импликације

Организатор: Институт за педагошка истраживања (Београд), Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд)
Датум одржавања: 14. децембар 2023. године
Место одржавања: Конференција ће бити одржана online.

1. децембар 2023.

29. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса”

На путу ка праведнијем образовању: од истраживања до промене

Организатор: Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду (Београд, Србија), Педагошки факултет Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација)
Датум одржавања: 1. децембар 2023.
Место одржавања: Филозофски факултет Универзитета у Београду.

1. - 3. јуна 2023.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

„ОБРАЗОВАЊЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: ИСКУСТВА И ПОУКЕ"

Организатор: Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитет у Београду.
Датум одржавања: 1. - 3. јуна 2023. године
Место одржавања: Конференција ће бити одржана у хибридном формату: уживо и online.

9. децембар 2022.

28. међународна научна конференција

„Педагошка истраживања и школска пракса”
Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

Организатори: Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Педагошки факултет Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација) и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија)
Датум одржавања: 9. децембар 2022.
Место одржавања: Учесници ће благовремено бити обавештени о формату одржавања Конференције (уживо или онлајн).

5-7. октобар 2022.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

„Посвећеност питањима менталног здравља"

У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 5-7. октобар 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мicrosoft Teams платформа

29. - 30. март 2022.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

"САМОРЕАЛИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ У ЕПОХИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ: ГЛОБАЛНИ ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ"
У организацији Филолошког факултета Руског универзитета пријатељства народа.
Датум одржавања: 29. - 30. март 2022. године
Место одржавања: Руски универзитет пријатељства народа и Мицрософт Теамс платформа

28. мај 2022.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународног научног скупа:

"НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА"

Организатори: Учитељски факултет Универзитета у Београду
Датум одржавања: 28. мај 2022. године
Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

6. новембар 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор научног скупа са међународним учешћем:

"ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ"

Организатори: Педагошки факултет у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, Институт за педагошка истраживања Београд и Факултет за одгојне и образовне знаности Свеучилишта Јосип Ј. Стросмајер из Осјека.
Датум одржавања: 6. новембар 2021.
Место одржавања: Платформа Zoom

Mај 2021.

27. НАЦИОНАЛНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“
TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Организатори: Институт за педагошка истраживања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање образовања и васпитања из Београда
Датум одржавања: 13. мај 2021.
Место одржавања: Платформа ZOOM

Mај 2021.

Институт за педагошка истраживања је суорганизатор међународне научне конференције:

ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧНИ СИСТЕМИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Место одржавања: Учитељски факултет Универзитета у Београду

12 и 13.3.2021.

26. научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“:

КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ДИСЦИПЛИНЕ И КОНТЕКСТЕ: ОСМИШЉАВАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКА

Суорганизатори: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Место одржавања: платформа Zoom

Током свог шездесетогодишњег рада Институт за педагошка истраживања је организовао преко 50 међународних и националних научних конференција. Покренут је циклус научних конференција под називом Педагошка истраживања и школска пракса, као и циклус симпозијума под називом Технологија, информатика, образовање.

Циклус научних конференција Педагошка истраживања и школска пракса: