Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Rezultati 2011

ПОСТИГНУЋА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
 
Ученици из Србије су на тесту постигнућа из математике постигли, у просеку, 516 поена, што је резултат који их сврстава изнад међународног просека и изнад просека TIMSS скале.
Просек TIMSS скале износи 500, а стандардна девијација 100.

Постигнућа ученика из математике
r1
Постигнућа ученика из математике из регионалних ентитета (енг. benchmark participants)
r2
Најбоља постигнућа из математике постигли су ученици из земаља у источној и југоисточној Азији: Сингапур, Јужне Кореја, Хонг Конг, Кинески Тајпеј (Тајван) и Јапан. Од ваназијских земаља најбоље резултате су постигли ученици из Северне Ирске и Северне Каролине (САД). Потом следе Белгија (Фландрија), Финска, Флорида (САД), Енглеска, Русија, САД, Холандија, Данска, Литванија, Квебек (Канада), Португалија, Немачка и Ирска. Просечан скор за Србију износи 516 (3.0) поена, што је сврстава међу земље чији је скор статистички значајно изнад просека TIMSS скале.

Резултате који се не разликују статистички значајно од просечног учинка ученика из Србије постигли су ученици из Аустралије, Мађарске, Словеније, Чешке Републике, Аустрије, Словеније и Онтарија (Канада). Постигнуће ученика из Србије боље је од постигнућа ученика из многих земаља, а овде вреди издвојити Италију, Алберту (Канада), Шведску, Малту, Норвешку, Хрватску, Нови Зеланд, Шпанију, Румунију, Пољску и Турску.

У TIMSS-у се извештава и о резултатима постигнутим у ужим доменима садржаја. Ученици из Србије најбоља постигнућа постижу из домена Број; постигнућа у доменима Геометрија и Приказ података нешто су нижа од укупно постигнутог скора из математике.

Постигнућа ученика из Србије према доменима математике
r3
ПОСТИГНУЋА ИЗ ПРИРОДНИХ НАУКА

Ученици из Србије су на тесту постигнућа из природних наука постигли, у просеку, 516 поена, што је резултат који их сврстава изнад међународног просека и изнад просека TIMSS скале.

Просек TIMSS скале износи 500, а стандардна девијација 100.

Постигнућа ученика из природних наука
r4
Постигнућа ученика из природних наука из регионалних ентитета (енг. benchmark participants)
r5

Најбоље резултате из природних наука постигле су азијске земље (Јужна Кореја и Сингапур), али се у врх умешала и Финска. Јапан и Кинески Тајпеј, такође, имају одличне резултате, као и Русија, САД и два субнационална ентитета (Флорида, САД; Алберта, Канада). Ученици из Србије су постигли 516 поена, што је резултат који је статистички значајно виши од просека ТIMSS скале. Тај резултат се не разликује статистички значајно од постигнућа ученика из Португалије, Словеније, Северне Ирске, Ирске, Хрватске, Аустралије, Литваније, Белгије (Фландрија), Румуније и Квебека (Канада). Он је нижи од постигнућа већ поменутих земаља које су у врху ранг листе, али и од постигнућа ученика из Северне Каролине (САД), Чешке Републике, Хонг Конга, Мађарске, Шведске, Словачке, Аустрије, Холандије, Енглеске, Данске, Немачке, Онтарија (Канада) и Италије. Постигнуће ученика из Србије боље је од низа земаља, међу којима вреди поменути Шпанију, Пољску, Нови Зеланд, Норвешку и Турску.

Када је реч о природним наукама, ученици из Србије најбоља постигнућа постижу из домена Нежива природа; постигнуће у домену Жива природа не разликује се значајно од резултата за природне науке укупно, док је постигнуће из домена Науке о Земљи ниже од овог скора.

Постигнућа ученика из Србије према доменима природних наукa

r6