ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Резултати истраживања TIMSS 2019.

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Природне науке

Природне науке

Природне науке

Природне науке

Природне науке

Математика и Природне науке

Математика и Природне науке

Математика и Природне науке

Математика и Природне науке