Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 41/2 (2009)

ПЕДАГОГИЗАЦИЈА КАО КОНЦЕПЦИЈСКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ МОДЕРНОГ ОБРАЗОВАЊА
Наташа Вујисић-Живковић

ПРОГРЕСИВИЗАМ У ОБРАЗОВАЊУ: ТЕОРИЈА И ПРАКСА
Јована Милутиновић

USING FOCUS GROUPS TO GIVE VOICE TO SCHOOLUNDERACHIEVERS
Vladimir Džinović

SCHOOL EFECTIVENESS: KEY FINDINGS
Jelena Teodorović

УКЉУЧИВАЊЕ НАСТАВНИКА У РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Дејан Станковић

КВАЛИТЕТ СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА И ШКОЛСКО ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА РАЗЛИЧИТОГ УЗРАСТА
Вера Спасеновић

УЧЕНИЧКА АУТОНОМИЈА И ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ СТИЛ НАСТАВНИКА У ТЕОРИЈИ САМОДЕТЕРМИНАЦИЈЕ
Нaташа Лалић-Вучетић, Ивана Ђерић и Рајка Ђевић

СПРЕМНОСТ НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДА ПРИХВАТЕ ДЕЦУ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ
Рајка Ђевић

УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ МОДАЛИТЕТА КООПЕРАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА НА УСВАЈАЊЕ ДЕКЛАРАТИВНИХ И ПРОЦЕДУРАЛНИХ ЗНАЊА УЧЕНИКА
Гордана Мишчевић-Кадијевић

ИСПИТИВАЊЕ УЗОРА И ИДОЛА СРЕДЊОШКОЛАЦА У СРБИЈИ
Ивана Степановић, Драгица Павловић Бабић и Зора Крњаић

ЈЕЗИК УЏБЕНИКА НАРАТИВНИХ ПРЕДМЕТА: РАЗУМЕВАЊЕ РЕЧИ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Емилија Лазаревић и Јасмина Шефер

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СВЕСТИ О СИНТАКСИ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Мирјана  Николић

НАСТАВА ПРИРОДНИХ НАУКА У ФУНКЦИЈИ ПОВЕЗИВАЊА НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДРУШТВА
Јасминка Королија и Јелена Станишић

КУРИКУЛУМ КАО ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЧКОМ ПРИСТУПУ У УЧЕЊУ ХЕМИЈЕ
Биљана Томашевић, Драгица Тривић и Снежана Бојовић

ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОРОДИЦЕ ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА И ПОХАЂАЊЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ
Слађана Зуковић

УТИЦАЈ СРЕДИНСКИХ ЧИНИЛАЦА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ ЕФИКАСНОСТ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ  УЗРАСТА
Вељко Јовановић, Снежана Смедеревац и Снежана Товиловић

ПОЗНАВАЊЕ ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ НА КРАЈУ ОСНОВНОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Ђурђица Комленовић


ПРИКАЗИ КЊИГА

ЕВАЛУАЦИЈА КРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ У ТЕМАТСКОЈ НАСТАВИ
Славица Шевкушић


ИНФОРМАЦИЈЕ

ОКРУГЛИ СТО У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА "ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ"
Емина Копас-Вукашиновић и Ивана Станковић