Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 49(2)/2017

EMPIRICALLY BASED SOLUTIONS FOR THE SERBIAN ADAPTATION OF A PARENT REPORT INVENTORY USED IN THE ASSESSMENT OF CHILD LANGUAGE DEVELOPMENT
Darinka Anđelković, Nada Ševa, Maja Savić and Slavica Tutnjević

КАКО РАЗВИЈАТИ УЧЕНИЧКЕ ПРИСТУПЕ УЧЕЊУ: ИСКУСТВА ИЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАСНОВАНОГ НА КОРЕГУЛИСАНОМ УЧЕЊУ
Милан Станчић и Марија Булатовић

THE CURRICULA REVISION IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: FROM THE PERSPECTIVE OF TWO PRIMARY SCHOOL SUBJECTS’ CURRICULA
Zorica Veinović

ПЕРСПЕКТИВА ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА О РАЗВИЈАЊУ ИНИЦИЈАТИВНОСТИ, САРАДЊЕ И СТВАРАЛАШТВА НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Нада Половина и Драган Вeсић

ИСКУСТВА УЧИТЕЉА У ПРИМЕНИ ИНОВАТИВНИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА У ОКВИРУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Миља Вујачић, Рајка Ђевић и Јелена Станишић

ЕМОЦИЈЕ У ШКОЛИ: СМЕТЊА ИЛИ ПОДРШКА УЧЕЊУ?
Милица Тошић Радев и Ана Пешикан

ВАСПИТНИ СТАВОВИ РОДИТЕЉА КАО ПРЕДИКТОРИ ИНТЕРНАЛИЗОВАНИХ И ЕКСТЕРНАЛИЗОВАНИХ ПРОБЛЕМА АДОЛЕСЦЕНАТА
Миљана Спасић-Шнеле и Весна Анђелковић

ART TEACHERS’ COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF THEIR INVOLVEMENT IN SCHOOL WORK AND PROACTIVE ROLE IN THE SOCIETY
Isidora Korać and Olivera Gajić

СЛОБОДНО ВРЕМЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ МЛАДИХ: КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА ВРЕМЕНСКОГ ДНЕВНИКА СРЕДЊОШКОЛАЦА
Јелена Пешић и Марина Виденовић

ИМПРЕСУМ