Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 52(2)/2020

ОДНОС ШКОЛСКЕ КЛИМЕ И АНГАЖОВАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ
Дејан Ђорђић

ПОТРЕБЕ, ПРОБЛЕМИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛА У СРБИЈИПОТРЕБЕ, ПРОБЛЕМИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛА У СРБИЈИ
Јелена Теодоровић, Славица Шевкушић, Владимир Џиновић и Душица Малинић

УТИЦАЈ РОДИТЕЉСТВА НА СОЦИЈАЛНУ КОМПЕТЕНТНОСТ АДОЛЕСЦЕНАТА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ И АДОЛЕСЦЕНАТА ТИПИЧНОГ РАЗВОЈА
Марија Јелић и Ирена Стојковић

УПОТРЕБА ПАМЕТНИХ ТЕЛЕФОНА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ МОДЕРАТОР ОДНОСА ВЕЗАНОСТИ ЗА ПРИЈАТЕЉЕ И СУБЈЕКТИВНОГ БЛАГОСТАЊАСРЕДЊОШКОЛАЦА
Јелена Опсеница Костић, Јасмина Недељковић и Никола Рој Чаудури

САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ УЧЕЊУ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ: ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
Улкар Сатарова, Вим Грут и Јелена Арсенијевић

ОСИПАЊЕ НА НИВОУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ: АНАЛИЗА МЕРЕЊА ОСИПАЊА, НАЛАЗА ИСТРАЖИВАЊА И МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ
Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Ксенија Крстић и Марина Виденовић

ПРИКАЗИ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА
Сања Грбић

КОМБИНОВАНО УЧЕЊЕ – ПРИБЛИЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПЕДАГОГИЈЕ
Маријана Продановић

ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
Драгомир Бонџић