Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 55(1)/2023

САДРЖАЈ

ПРЕДИКТОРИ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У СРБИЈИ
Јелена СТАНИШИЋ, Славица МАКСИЋ и Филип НЕНАДИЋ
СВЕСТ О РАЗЛИЧИТОСТИ И КРИТИЧКА СВЕСТ НАСТАВНИКА – SINE QUA NON ОСТВАРИВАЊА ДРУШТВЕНЕ ПРАВДЕ У ШКОЛАМА
Ивана ПИКИЋ ЈУГОВИЋ, Јелена МАТИЋ БОЈИЋ, Саша ПУЗИЋ, Ива ОДАК, Сања БРАЈКОВИЋ, Хелен ДАЛСТРОМ, Гордана ГАЛИЋ, Маргарида ГАСПАР ДЕ МАТОС, Катинка ГОЧЕ, Ана КОЗИНА и Ана МЛЕКУЖ, Лиса ПАЛЕЧЕК (Lisa PALECZEK) и Мојца РОЖМАН
КАРАКТЕРИСТИКЕ ИГРОВНИХ ИНТЕРАКЦИЈА БЛИЗАНАЦА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА
Мирјана ЂОРЂЕВИЋ, Тамара ВУКОТИЋ, Ненад ГЛУМБИЋ, Предраг ТЕОВАНОВИЋ и Шпела ГОЛУБОВИЋ

ПРИКАЗИ