Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

TIMSS истраживање и у 2015. години

Институт за педагошка истраживања је национални центар TIMSS истраживања и у 2015. години. Србија у TIMSS истраживању учествује од 2003. године, а с обзиром на то да се тестирање реализује сваке четврте године, наши ученици учествују у овој важној студији пети пут.
 
TIMSS– Trends in International Mathematics and Science study је велико међународно истраживање у оквиру којег се прате трендови у постигнућима ученика у области математике и природних наука. Осим постигнућа ово истраживање омогућава да буду сагледани у бројни контекстуални факторикоји су релевантни за постигнуће (нпр. карактристике школског окружња, социоекономски статус ученика, наставна пракса, припремљеност наставника за рад, њихово усавршавање и задовољсто послом, однос према наставним предметима самих ученика–учесника у тестирању). У истраживању TIMSS 2015 први пут су учествовали и родитељи испитиваних ученика. Родитељи су попуњавали Упитник о раном учењу, који нам је омогућио да стекнемо увид у допринос васпитно-образовних поступака родитеља каснијем постигнућу њихове деце.
 
Тестирање је у нашој земљи спроведено у периоду од 11. до 22. маја 2015. године. У питању је репрезентативни национални узорак ученика четвртог разреда који обухвата 160 школа, 192 одељења и више од 4000 ученика. На основу TIMSS 2015 података добили смо податке о постигнућу наших ученика  у области математике и природних наука у међународном контексту, и добили смо могућност да упоредимо успех који су наши ученици остварили у овом и претходном циклусу TIMSS истраживања.

Руководећи део тима:
др Милица Марушић Јаблановић, национални координатор
др Николета Гутвајн, заменик националног координатора
Ивана Јакшић, МА, дата менаџер

Тим истраживача:
др Ивана Ђерић
др Јелена Стевановић
др Јелена Станишић
др Милан Станчић
Драгана Гундоган, МА
Младен Радуловић, МА

Резултати су доступни од децембра 2016. године.

У библиотеци Института за педагошка истраживања доступне су публикације „TIMSS 2011, природне науке – преглед наставног програма и збирка задатака за 4. разред“ и „TIMSS 2011 математика – преглед наставног програма и збирка задатака за 4. разред“. У датим публикацијама, у којима су дати и примери задатака за 4. разред., можете се информисати о постигнућу наших ученика у претходном циклусу овог истраживања, као и о подударању између наставног програма и садржаја TIMSS задатака.
stamparija 1
stamparija 2Паковање тестовних материјала за слање, мај 2016. године
3timss unos