Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Посета студената Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

Институт за педагошка истраживања посетили су 22. 3. 2019. године студенти педагогије Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву заједно са својим професорима. Директорка Института, др Николета Гутвајн упознала је госте са историјатом Института, његовим основним делатностима, структуром запослених истраживача и бројним пројектима чији је носилац Институт. Директорка је најавила да Институт организује конференцију у октобру ове године и позвала је студенте и професоре да да пошаљу своје радове за конференцију.

istocno sarajevo 2

Уредница часописа Зборник Института за педагошка истраживања, др Славица Шевкушић говорила је о значају часописа, представила међународне базе у којима је часопис реферисан, о стандардима квалитета којих се уредништво придржава, што је допринело да часопис буде верификован посебном одлуком Министарства као међународни, као и о процесу рецензирања радова.

Национални координатор истраживања ТИМСС 2015, др Милица Марушић Јаблановић описала је методологију истраживања, његове циљеве и предности компаративног приступа у испитивању постигнућа ученика и представила главне резултате које је Србија остварила у циклусу 2015. На крају посете гости су се упознали са појединим истраживачима и подробније су се информисали о њиховом раду и научним интересовањима.

Као резултат посете конципирана је идеја о међусобној сарадњи између две установе, у оквиру које ће Институт омогућити коришћење библиотечког фонда и менторски рад са студентима, а Факултет базу за спровођење истраживања.

istocno sarajevo 1