Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Завршено је међународно тестирање TIMSS 2019

Успешно је завршено међународно тестирање TIMSS 2019 из математике и природних наука у којем су учествовали ученици четвртог разреда из 165 основних школа у Републици Србији. Тестирање је трајало три недеље у периоду од 25. марта до 12. априла 2019. године. Ученици су решавали занимљиве задатке различитог когнитивног нивоа из математике и природних наука који су усклађени са садржајима које уче у школи. Заједно са својим учитељима, директорима школа и родитељима, ученици су попуњавали упитнике о школи, настави, учењу, као и о другим варијаблама које доприносе постигнућу ученика. У наредном периоду истраживачи тима TIMSS 2019 и спољни сарадници Института за педагошка истраживања баве се оцењивањем тестова, као и уносом прикупљених података. Прелиминарни истраживачки налази из међународне студије TIMSS 2019 очекују се крајем 2020. године.

Захваљујемо се школама које су учествовале, школским координаторима на посвећности и одговорности у процесу прикупљања података, као и ученицима који су потрудили да покажу своја знања и умења из математике и природних наука.