ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Часопис Зборник Института (Год. 51, Бр. 1, 2019)

Часопис Зборник Института за педагошка истраживања је двојезичан од јуна 2019. године (Год. 51, Бр. 1, 2019).
Радови аутора се објављују на српском језику (ћирилично писмо) и на енглеском језику.