Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Научна смотра сарадника

naucna smotra2

Најважнији циљ Смотре представља јачање капацитета истраживачке заједнице института за суочавање са актуелним изазовима образовне политике и праксе. С тим у вези, издвајају се специфични циљеви Смотре: боља видљивост научних резултата сарадника института; неговање аутентичних интересовања истраживача у области образовања; афирмација оригиналних достигнућа истраживача института; потстицање континуираног професионалног развоја сарадника института; признање најистакнутијим сарадницима института; и унапређивање кохезије међу истраживачима у оквиру института.

smotra1smotra2

smotra3smotra4

smotra5Untitled 1

У “Научној смотри сарадника института за 2019.” учествовали су истраживачи у различитим звањима, од научног саветника до истраживача сарадника. Сарадници института су на Смотри представили последња истраживачка достигнућа из области образовања, са ужим тематским подручјима од методике математике, конструктивистичког приступа идентитету до мотивације избора професије наставника и питања високог образовања и друштвеног развоја. На крају, у дискусији међу истраживачима формулисане су идеје за будућа заједничка истраживања.

ПРОГРАМ

13:00 Отварање скупа "Научна смотра сарадника института за 2019"
Др Николета Гутвајн, директор
Др Марина Ковачевић Лепојевић, водитељ
13:10 Др Ђорђе Кадијевић, научни саветник
Kadijevich, D. M. (2019). Interactive displays: Use of interactive charts and dashboards in education. In Tatnall A. (Ed.), Encyclopedia of education andinformation technologies. Cham, Switzerland: Springer.
13:20 Др Владимир Џиновић, научни сарадник
Džinović, V. (2019). The multiple self: between sociality and dominance.
Journal of Constructivist Psychology.
13:30 Др Милица Марушић Јаблановић, научни сарадник
Marušić Jablanović, M. (2019). Value priorities and career choice satisfaction of future class and subject teachers. 15th International  Conference Days of Applied Psychology, September 27-28th 2019, Faculty of Philosophy, University of Niš, pp. 46
Марушић Јаблановић, М. и Врачар, С. (2019). Испитивање мотивације наставника из Србије за избор занимања применом fit-choice скале.
Зборник Института за педагошка истраживања, 51(1), 7-46.
13:45 Драгана Гундоган, истраживач сарадник
Улога образовања у модернизацији друштва
13:55 Дискусија
14:25 Затварање Смотре