Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Монографија PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY EDUCATION

Институт за педагошка истраживања је објавио нову публикацију под називом Problems and Perspectives of Contemporary Education чије су уреднице др Николета Гутвајн, др Јелена Станишић и др Вера Радовић. Суиздавачи публикације су Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа из Москве (Русија) и Учитељски факултет Универзитета у Београду (Србија).

Циљ публикације представља сагледавање проблема и перспектива развоја савременог образовања код нас и у свету. Публикација садржи 20 текстова аутора из 10 земаља (Србија, Русија, Америка, Пољска, Грчка, Монголија, Хрватска, Словенија, Македонија и Бугарска) који су својим тематским опредељењем усмерени на елаборацију различитих проблема и изазова са којима се сусреће савремено образовање, као што су: улога информационих технологија и могућности реализације on-line наставе; учење и настава током пандемије COVID-19; значај еколошког образовањем у савременом друштву; професионални развој и компетенције наставника; улога и значај језика у савременом образовању; положај малолетних деликвената у савременом образовању; приступи учењу студената; самоостварење личности у савременом образовном простору; улога дотрајале форме образовања у савременом друштву; пројектна настава у савременој школи.