Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

55. ЈУБИЛЕЈ ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Институт за педагошка истраживања (ИПИ) прославио је 55. рођендан у кругу блиских сарадника и пријатеља, уз неизбежно подсећање да је основан 30. децембра 1959. године Уредбом Извршног већа Народне Скупштине Народне Републике Србије као прва и једина самосталнa научноистраживачка установа у тадашњој Југославији, са циљем да се бави проучавањем процеса васпитања и образовања. У протеклих 55 година јасно је дефинисан статус Института као водеће научне установе у Србији која значајно доприноси развоју педагошке науке и иновирању васпитнообразовне праксе у земљи, на основу резултата основних и примењених истраживања која иницирају, реализују и промовишу истраживачи Института. 
 
С освртом на прошлост и погледом у будућност, директор Института др Николета Гутвајн, саопштила је да је Институт током свог досадашњег рада успео да одржи континуитет у реализацији основних истраживања, високе научноистраживачке стандарде и независност у раду.

 

,,Педесет пет година рада Института довољно је велико раздобље да се покаже његова вредност и значај. А, вредност и значај се огледа у дугој традицији проучавања теоријских и методолошких питања образовања и васпитања, процеса сазнавања, наставе и учења, моралних и социјалних вредности.'' 
др Николета Гутвајн, директор Института 


ПРОМОЦИЈЕ

На свечаном скупу, којим је обележено 55 година рада приказан је промотивни филм о Институту, представљен је часопис „Зборник Института за педагошка истраживања“ и промовисане су књиге: „Учење: зашто и како – приступи у проучавању чинилаца који делују на учење” аутора др Снежане Мирков (ИПИ) и „Образовање у токовима друштва знања” аутора проф. др Зорана Аврамовића, директора ЗУОВ и научног саветника у ИПИ.

  • Видео: