Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Научна смотра сарадника

У Институту се од 2019. године одржава циклус презентација научних резултата истраживача у формату скупа Научна смотра сарадника Института. Приметно је да интересовање сарадника за овакав вид размене научних резултата не јењава, па је овај, већ традиционални скуп, организован и ове године. Овогодишња смотра, трећа по реду, одржана је 21. децембра у свечаној сали Института. Сарадници Института представили су резултате пет истраживања, који су у виду научних монографија и радова у научним часописима објављени током 2022. године. Представљена истраживања обављена су у оквиру следећих тематских подручја: методика наставе математике, креативност у образовању, еколошко образовање и васпитање ученика, инклузивно образовање и ментално здравље. Након представљања истраживања уследила је дискусија на којој су сарадници имали прилику да размене своје утиске, да дискутују о налазима и њиховим импликацијама за образовну праксу, као и да изнесу своје идеје о будућим истраживањима.