Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2023. години за 14 програмских активности

Министарство науке, технолошког развоја и иновација је 25.01.2023. године расписало Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2023. години за 14 програмских активности.
У оквиру овог јавног позива објављен је и 23. јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Јавни позив за стипендирање докторанада објављен је 25.01.2023. године и отворен је 30 дана од датума објављивања закључно са 24.02.2023. године. Критеријуми, упутства, пријаве и остали обрасци могу се преузети на веб-сајту Министарство www.nitra.gov.rs.