Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Збoрник Институтa зa пeдaгoшкa истрaживaњa je укључeн у бaзу Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja je uključen u bazu Emerging Sources Citation Index (ESCI) koju je u novembru 2015. godine pokrenuo Thomson Reuters.
Ова база укључује часописе који задовољавају основне услове за укључивање у Thomson Reuters цитатне индексе као што су SCI, SSCI i AHCI и који су предложени од стране њихових регионалних едитора на основу ригорозних критеријума. Више о самој бази можете погледати на следећим адресама:
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/
https://www.youtube.com/watch?v=pWoQnFVoIXA
Часописи који су укључени у ESCI на следећој адреси (можете претраживати по речима из наслова, на пример "зборник", или Thomson Reuters на следећој адреси (можете претраживати по речима из наслова, на пример "зборник", или ISSN броју):
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER
Часописи који су укључени у ESCI ће од 2015. године па надаље бити индексирани у Web of Science (WoS), као део Core collection, чиме је омогућена већа доступност радова и њихових мета података (на енглеском језику). Могућност претраживања часописа са ESCI листе у WoS ће, такође, омогућити праћење цитираности радова, што представља важан индикатор приликом разматрања часописа за укључивање у друге цитатне индексе (SSCI, AHCI).
Сви радови који су објављени у јунској свесци Зборника из 2015. године могу се пронаћи у WoS, а очекујемо да ће за кратко време бити индексирани и радови из децембарске свеске.
Може се закључити да је ESCI листа нека врста „предворја“ за укључивање у друге Thomson Reuters цитатне индексе. У сваком случају, укључивање Зборника у ESCI представља позитиван показатељ статуса часописа и отвара веће могућности за даље унапређивање његовог квалитета.
Овом приликом се захваљујемо свим нашим сарадницима који су допринели квалитету Зборника Института за педагошка истраживања и надамо се да ћемо и убудуће успешно сарађивати.