Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Изазови и перспективе инклузивног образовања

Из штампе је изашла књига под насловом "Challenges аnd Perspectives оf Inclusive Education" (Изазови и перспективе инклузивног образовања) коју су приредиле  др Николета Гутвајн и др Миља Вујачић.

Изазови и перспективе инклузивног образовања
(Challenges аnd Perspectives оf Inclusive Education
  
Николета Гутвајн, Миља Вујачић (ур.)
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2016 
Цена: - 

 

 

 

Зборник се састоји од 13 радова којима се разрађују различите теме од значаја за инклузивно образовање. Полазећи од важности овог концепта, кроз књигу се приказују савремени проблеми везани инклузивно образовање. Аутори кроз радове приказују резултате теоријских и емпиријских истраживања и  тиме их чине доступним академској и широј публици у нади да ће резултати ових научних истраживања бити имплементирани у образовној пракси.