Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 45(2)

РАЗВОЈ ЕКСПЕРТСКОГ МИШЉЕЊА: УЛОГА ЦИЉЕМ УСМЕРЕНЕ ПРАКСЕ И УВЕЖБАВАЊА
Зора Крњаић

VALUE HIERARCHY OF FUTURE SUBJECT TEACHERS IN SERBIA IN THE CONTEXT OF SCHWARTZ THEORY
Milica Marušić and Andreas Oikonomou

ПЕРСОНАЛНИ ФАКТОРИ СИНДРОМА ИЗГАРАЊА КОД НАСТАВНИКА У ОКВИРУ ТЕОРИЈЕ САМООДРЕЂЕЊА
Кристина Ранђеловић, Снежана Стојиљковић и Милица Милојевић

ПЕРЦЕПЦИЈЕ НАСТАВНИКА О СОПСТВЕНОЈ ИНИЦИЈАТИВНОСТИ: КОЛЕКТИВНА ИНИЦИЈАТИВА СПРАМ ЛИЧНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
Владимир Џиновић, Рајка Ђевић и Ивана Ђерић

НОВИ ПРИСТУП САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА КРОЗ ПЕРСПЕКТИВУ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
Нада Половина, Смиљана Јошић и Ивана Ћировић

АКАДЕМСКИ РОДНИ СТЕРЕОТИПИ БУДУЋИХ НАСТАВНИКА
Ивана Ћировић и Душица Малинић

КАКО СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ДОЖИВЉАВАЈУ ШКОЛСКИ НЕУСПЕХ УЧЕНИКА
Николета Гутвајн и Славица Шевкушић

УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ НАСТАВНИКА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА
Вера Ж. Радовић

ПОДСТИЦАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, САРАДЊЕ И СТВАРАЛАШТВА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Јелена Стевановић и Маја Димитријевић

LEARNING DESIGN FOR SCIENCE EDUCATIONIN THE 21st CENTURY
Daniel Churchill, Mark King and Bob Fox

EFFECTIVENESS OF COMP MP UTER-ASSISTED LEARNING IN BIOLOGY TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS IN SERBIA
Вера Жупанец, Томка Миљановић и Тијана Прибићевић

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ СТУДЕНАТА МУЗИКЕ
Тијана Мировић и Бланка Богуновић

CIVIC EDUCATION AND RELIGIOUS EDUCATION IN THE FUNCTION OF DEMOCRATIZATION OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Jasmina Klemenović and Slađana Zuković

IN MEMORIAM

БОШКО В. ПОПОВИЋ (1929–2013)
Александар Пражић

ПРИКАЗ

ПРОСВЕТНА ИСТОРИОГРАФИЈА У СРБИЈИ
Милена Жикић

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ