Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 51(2)/2019.

ДА ЛИ СУ ИЗУЗЕТНЕ СПОСОБНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА ИЗУЗЕТНА ПОСТИГНУЋA: ПРЕГЛЕД НОВИЈИХ ЕМПИРИЈСКИХ НАЛАЗА О УСЛОВИМА ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЕКСПЕРТИЗЕ
Љиљана Плазинић
, Дејана Мутавџин и Ана Алтарас Димитријевић

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПЕРЦИПИРАНЕ РАЗРЕДНЕ КЛИМЕ, МОТИВА ПОСТИГНУЋА И ШКОЛСКОГ УСПЕХА КОД УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ирина Милошевић и Руженка Шимоњи Чернак

ПОТРЕБА ЗА САЗНАЊЕМ И АКАДЕМСКА МОТИВАЦИЈА КАО ПРЕДИКТОРИ ПОСТИГНУЋА СТУДЕНАТА
Александар Васић

ОДНОС ТЕКСТА И ИЛУСТРАЦИЈЕ: АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ БУКВАРА
Нада Шева и Наташа Лалић Вучетић

ОД УЧЕЊА ЧИТАЊА ДО ЧИТАЊА РАДИ УЧЕЊА: АНАЛИЗА ГРЕШАКА КОЈЕ УЧЕНИЦИ ПРАВЕ ПРИЛИКОМ ЧИТАЊА
Невена Буђевац

СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА НАСТАВНИКЕ У СРБИЈИ: ПОРЕЂЕЊЕ СА ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА
Јелена Теодоровић, Владета Милин и Дејан Станковић

ПРИКАЗИ

КА ЕМАНЦИПАТОРСКОМ АНГАЖОВАЊУ У ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊУ
Александра Анђелковић

ИНКЛУЗИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: РАЗМАТРАЊЕ ОГРАНИЧЕЊА, ПРЕПОЗНАВАЊЕ МОГУЋНОСТИ
Јелена Старчевић

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА: ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВA
Ана Радановић