Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА 44/1 (2012)

KЉУЧНИ ПРИНЦИПИ И УЛОГЕ АКТЕРА ОБРАЗОВНИХ ПРОМЕНА
Ивана Ђерић и Миља Вујачић

A COMPARATIVE OVERVIEW OF THE STATUS AND THE MAIN CHARACTERISTICS OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) TRAINERS IN SOUTH-EASTERN EUROPE
Georgios K. Zarifis

ШКОЛСКА „КВИР ИНКЛУЗИЈА”: ПОЈАМ И КОНТРОВЕРЗЕ
Слободан Антонић

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА
Вељко Јовановић и Иван Јерковић

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА О МОГУЋНОСТИМА ИСПОЉАВАЊА ЛИЧНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
Нада Половина и Ђурђица Комленовић

ПРЕДНОСТИ ДИСКУСИЈЕ И КОГНИТИВНОГ КОНФЛИКТА КАО МЕТОДЕ РАДА У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
Ирена Мишурац Зорица и Маја Циндрић

САМОЕФИКАСНОСТ И КОГНИТИВНА ПРОЦЕНА СТРЕСА КОД СТУДЕНАТА У СИТУАЦИЈИ РИПРЕМЕ И ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Весна Петровић и Миша Аврамовић

CREATIVITY OF STUDENTS’ STORIES: CASE STUDY AT PRIMARY SCHOOL
Slavica Maksić and Slavica Ševkušić

A QUALITATIVE ANALYSIS OF KINDERGARTENERS’ OPEN-ENDED DRAWING AND STORYTELLING OPPORTUNITIES
Jody M. Pirtle and C. June Maker

ВРСТА КОНФЛИКТА, ТИП ОДНОСА И ПРЕФЕРИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕШАВАЊА СУКОБА:  МПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРОГРАМE КОНСТРУКТИВНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Данијела С. Петровић и Милица Вучетић

УТИЧЕ ЛИ ДОДАТНА ЕДУКАЦИЈА ВАСПИТАЧА О СОЦИЈАЛНОЈ КОМПЕТЕНЦИЈИ НА ЧЕСТАЛОСТ ПРОСОЦИЈАЛНОГ И АГРЕСИВНОГ ПОНАШАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА?
Елеонора Главина и Јошко Синдик

УЛОГА МЕНТОРСТВА У РАЗВОЈУ МЛАДИХ
Борис Кордић и Лепа Бабић

ПРИКАЗ КЊИГЕ

ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА: МЕТОДОЛОШКЕ И СТАТИСТИЧКЕ ОСНОВЕ
Смиљана Јошић и Ивана Ћировић

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ